BIOLOGIE

V této kapitole se nacházejí informace, které jsou v osnovách středoškolské biologie. Blíže se podíváme na základní pojmy, které používáme v biologii. Nesmí chybět ani buňka, klasifikace živočichů, viry, bakterie, houby…atd. Je zde opravdu hodně pojmů, ale na rozdíl od genetiky zde není nic moc, co by ti zamotalo paličku a ty bys látku nepochopil/a. Musíš opravdu vytrvat a cvičit paměť, která bude zaplněná biologickými pojmy. 🙂