Chromozomové určení pohlaví

žena: gonozomy X a X

muž: monozomy X a Y

na koncích p- a q-ramének leží geneticky shodné pseudoautozomální oblasti = PAR

 • v těchto úsecích se chromozomy párují během profáze prvního meiotického dělení, může zde dojít i ke crossing overu


gonozom X

 • středně velký
 • submetacentrický

gonozom Y

 • menší
 • metacentrický chromozom

Klinefelterův syndrom

 • pacienti mužského pohlaví
 • nápadně malá varlata, zvětšené prsní žlázy
 • neplodní
 • karyotyp: 2 gonozomy X a 1 gonozom Y

syndrom XXX

 • trizomie chromozomu X
 • pouze u žen = superžena
 • snížená inteligence a poruchy plodnosti

syndrom XYY

 • nadbytečný chromozom Y
 • pouze u mužů = supermuž
 • psychická labilita

intersex

 • ani kluk ani holka
 • nevyhraněný genitál
 • tělo mozaikou buněk jak s chromozomy XX tak XY

Barrovo tělísko (též známé jako sex chromatin)

 • ze dvou chromozomů X se jeden chromozom inaktivuje a přemění se na Barrovo tělísko
 • optickým mikroskopem pozorovatelná „hrudka“ chromatinu v buňce, která představuje inaktivovaný X chromozom (vyskytuje se u jedinců s více než jedním X chromozomem – běžně tedy u žen)

Které geny rozhodují o pohlaví?

Y = 78 genů  (málo) – část chromozomu obsahuje nekódovanou DNA

tyto geny se vyskytují v regionech PAR – klíčový význam gen SRY- způsobí v období embrya přeměnu nezralých gonád na varlata, které začnou produkovat testosteron a ovlivní další utváření mužských znaků

pokud SRY chybí – z gonád se vytvoří vaječníky = žena

početní poměr spermií s gonozomem X a s gonozomem Y je v závěru spermatogeneze 1:1

pravděpodobnost narození chlapce a dívky shodná = 50%

tabiologie.cz
 

muži: heterogametní pohlaví (karyotyp 2 odlišné gonozomy)

ženy: homogametní pohlaví (karyotyp má shodné gonozomy)

většina hmyzů a plazů

samice: heterogametní (gonozomy ZW)

samci: homogametní (gonozomy ZZ)

někdy rozhoduje počet chromozomů

př. ploštice

samička: homogametní pohlaví (karyotyp má shodné gonozomy)

samec: jeden chromozom X 

Typy dědičností:

Autozomální dědičnost

Tyto typy dědičnosti jsou podmíněné geny uloženými na autosomech (nepohlavních chromosomech).

Na základě alelických interakcí rozlišujeme:

 • Autozomálně recesivní dědičnost: Fenotypově se sledovaný znak projeví pouze u recesivních homozygotů (aa). Heterozygoti (Aa) jsou bez klinického projevu, ale jsou přenašeči!!!
 • Autozomálně dominantní dědičnost: fenotypově se sledovaný znak projeví jak u heterozygotů (Aa) tak u dominantních homozygotů (AA)

Gonozomální dědičnost

Tyto typy dědičnosti jsou podmíněné geny uloženými na gonosomech (pohlavních chromosomech).

Na základě alelických interakcí rozlišujeme:

 • Gonozomálně recesivní dědičnost
 • Gonozomálně dominantní dědičnost

Podle konkrétního pohlavního chromosomu rozlišujeme:

 • X-vázaná dědičnost
 • Y-vázaná dědičnost

gonozomálně recesivní dědičnost:

 • recesivní znak u žen se většinou neprojevuje, protože má druhý chromozom X, na kterém se vyskytuje dominantní alela, která blokuje vznik příslušného znaku podmíněného recesivní alelou z prvního chromozomu
  • zdravé ženy jsou přenašečky
 • postižení jsou výhradně muži, neboť chromozom Y neobsahuje odpovídající genové lokusy
  • defektní alela z X není kompenzována
 • tento fakt odlišuje gonozomálně recesivní choroby od těch autozomálních, kde se choroby projeví na obou pohlaví

postižený muž předá svým synům pouze Y, X dostanou od matky (pokud žena není přenašečka, budou mít zdravé děti)

 • dcerám sice předá chromozom mutovaný X, ale od matky získají zdravý X takže se znak neprojeví
 • dcery jsou pouze přenašečky

      přenašečka může synům předat mutovaný X = pravděpodobnost, že se narodí postižený syn je tedy 50%

 • dcery se narodí zdravé, ale z 50% budou přenašečky
 • v těchto případech je dobré zjistit pohlaví svého dítěte
Zákony dědičnosti | Genetika - Biologie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/XlinkRecessive_cz.png

syndrom fragilního chromozomu X

 • opoždění duševního vývoje (mentální retardace)
 • nebarvitelná část na dlouhých raménkách chromozomu – křehký (fragile) chromozom

daltonismus

 • nejčastější forma barvosleposti
 • osoba není schopna rozlišit červenou od zelené (vnímá je jakou šedou)

hemofilie

 • mutace genu F8 (dlouhé raménka chromozomu X)
 • tento gen obsahuje informace k syntéze faktoru VIII (vytváří krevní sraženiny – zástava krvácení)
 • pacient: dlouho krvácí i z velmi nepatných zranění, má četné krevní sraženiny a trpí bolestivými výrony krve do kloubů
 • často umírají na nezadržitelné vnitřní krvácení
 • těžká, neléčená forma hemofilie vede k závažnému postižení pohybového aparátu = trvalá invalidita
 • léčba:
  • dříve: pravidelná transfuze krve s faktorem VIII (zvýšená nákaza virem HIV)
  • vychází z metod genového inženýrství (bakterie s vpraveným genem F8)

gonozomálně dominantní dědičnost:

 • projeví se i u žen, stačí jedna dominantní alela

znaky pohlavím ovládané

 • založeny autozomálně
 • sekundární pohlavní znaky
 • geneticky založené u obou pohlaví

znaky pohlavím ovlivněné

 • založeny také autozomálně
 • genetický podklad je heterozygotní
 • dominance alely se zdánlivě mění v recesivitu
 • například předčasná plešatost – odpovídá za ni alela P
 • muži PP, Pp plešatí, pp normální porost vlasů
 • ženy PP plešaté (vlasy velmi řídké), Pp a pp normální porost vlasů
 • pohlaví ovlivňuje fenotypový projev pouze u heterozygotů (Pp muži plešatí, Pp ženy normální porost – vliv pohlaví)
Chromozomové určení pohlaví – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/mendel/images/gensex/xy.gif
 2. obrázek: https://zdravi.euro.cz/leky/wp-content/uploads/2019/11/Klinefelteruv-syndrom-1.jpg
 3. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Klinefelter%27s_syndrome.jpg/225px-Klinefelter%27s_syndrome.jpg
 4. obrázek: https://c8.alamy.com/compde/ejkgcm/triple-x-syndrom-karyotyp-ejkgcm.jpg
 5. obrázek: https://site-386019.mozfiles.com/files/386019/xyy.jpeg
 6. obrázek: http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/mendel/images/gensex/barr_body.gif
 7. obrázek: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Autorecessive_en_01.png/500px-Autorecessive_en_01.png
 8. obrázek: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/XlinkRecessive_cz.png
 9. obrázek: https://www.osel.cz/_popisky/118_/s_1183051438.jpg
 10. obrázek: https://img.myloview.cz/plakaty/ishihara-zkouska-daltonismus-barvoslepost-testu-vnimani-onemocneni-400-44276667.jpg
 11. obrázek: web.mendelu.cz
 12. obrázek: https://slideplayer.cz/slide/4875544/16/images/22/Znaky+pohlav%C3%ADm+ovl%C3%A1dan%C3%A9+ovlivn%C4%9Bn%C3%A9.jpg