Doporučená literatura

Zde je seznam literatury všech lékařských fakult v ČR pro zvládnutí přijímaček z biologie.

Nejde ani tak o to, na jakou fakultu se zrovna hlásíš, ale spíše o to, co TOBĚ vyhovuje při studiu.

Doporučení: Pořádně si prověř, co ti bude vyhovovat. Až si budeš pořizovat knížky ke studiu, dbej na to, aby se ti s ní dobře učilo. Ze svých zkušeností víme, že je lepší si pořídit více knížek pro větší přehled a lepší orientaci v učivu. Věc, kterou nepochopíš v jedné knížce, pochopíš v druhé. 🙂

1.      lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2.      lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3.      lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 • Biologie člověka 1, Biologie člověka 2 Kočárek Eduard:, Scientia, Praha 2010.
 • Biologie pro gymnázia – vydání
  •  Autor: Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
  • Nakladatelství Olomouc, 2014, ISBN: 978-80-7182-338-4
  • kapitoly: Biologie a fyziologie člověka, Vybrané kapitoly z obecné biologie,
 • Biologie buněk Závodská Radka:, Scientia, Praha 2006.
 • Somatologie, 7. vydání
  • Richard Rokyta; Dana Marešová; Zuzana Turková
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, 2017 ISBN: 978-80-7552-306-8

+ modelové otázky pro jednotlivé obory

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

 • seznam z Prahy

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy

 • Rosypal a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha, 2003
 • Smrž a kol.: Biologie živočichů pro gymnázia, Fortuna, Praha 2004
 • Novotný, M. Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, Praha, 1995
 • Kubišta: Obecná biologie (úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií), Fortuna, Praha, 1992 S. Rosypal: Bakteriologie a virologie (1. vydání), Scientia, Praha, 1994
 • Kočárek: Genetika, Scientia, Praha, 2004

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 • Nový Přehled biologie (Rosypal, S. a kol.), Scientia, Praha, 2003
 • Biologie člověka 1. (Kočárek E.), Scientia, Praha, 2010
 • Biologie člověka 2. (Kočárek E.), Scientia, Praha, 2010
 • Biologie buňky (Závodská R.), Scientia, Praha, 2006
 • Genetika (Kočárek E.), Scientia Praha, 2008
 • Genetika pro gymnázia (Šmarda J.), Fortuna, Praha, 2003

Lékařská fakulta Univerzity Palackého

 • Rosypal St. a kol.: Nový přehled biologie. Scientia, 2003
 • Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc 2003
 • Nečásek Jan: Genetika. Scientia, Praha, 2000
 • Novotný I., Hruška M.: Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2002

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

 • Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie. Scientia, Praha, 2003
 • Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 • Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. 2007.
 • Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie. 2003.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

 • Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 239 s.
 • Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia. 9. vyd. Olomouc: 2007, 575 s.
 • Rosypal, St.: Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, 796 s.​