Funkce a složení krve

Funkce a složení krve – nahrávka

CO NÁM PROZRADÍ ANALÝZA KRVE

 • centrifugace (odstředění) → sedimentace
 • sedimentace = zjištění zastoupení částic v krvi pomocí odstředivé síly
 1. krevní plazma
  • tekutá “mezibuněčná hmota“
  • 55% objemu krve
  • anorganické složení krevní plazmy:
   • voda 90% rozpouštědlo
   • soli 1% homeostáza
   • prvky P, Fe, K, I
   • Ca – stavba kostí a zubů
  • organické látky:
   • ALBUMIN = hlavní protein plazmy, 60% všech proteinů
    • v plazmě 4,8 %
    • vytvářejí se v játrech
    • velmi dobře váže vodu
    • stálý osmotický tlak plazmy
    • přenos významných látek (mastné kyseliny, Ca, steroidní hormony, žlučové barviva, antibiotika, aspirin)
   • GLOBULINY
    • gama- globuliny (protilátky – imunoglobuliny) = obranná funkce
    • jiné globuliny transport lipidů, kovových iontů
    • vytvářejí se v lymfatických uzlinách (2,8 % v plazmě)
   • FIBRINOGEN – srážení krve, 0,03 v plazmě
   • GLUKÓZA
    • koncentrace v plazmě glykemie: 0,1% (3,6 – 6,3 mmol/l)
    • zvýšení glykemie svědčí o cukrovce
    • snížení: pak se cukr uvolňuje z jater a glykemie se zvětšuje
    • heparin: látka, podoba složitým cukrům v játrech, brání srážení krve
   • HORMONY (navázány na molekuly transportních proteinů)
    • albuminy = pohlavní hormony
    • globuliny = tyreoglobin hormony štítné žlázy
 2. buněčné (formované) krevní elementy
  • 45 %
  • erytrocyty, leukocyty, trombocyty

CO JE TO KREVNÍ OBRAZ?

 • stanovení množství: hemoglobinu, erytrocytů, leukocytů, trombocytů
 • základní hematologické vyšetření

ODKUD POCHÁZÍ ČERVENÁ BARVA KRVE?

erytrocyty:

 • kruhovité, bezjaderné, uprostřed ztenčené
 • tvar dvojdutého kotouče
 • 60% voda, 40% sušina => 95% hemoglobin
 • 1 krvinka 260 – 280 molekul hemoglobinu
 • hematokrit: objemový podíl erytrocytů v krvi
 • muži = 0,40 – 0,49 (40 – 49%) počet: 4,3 – 5,3
 • ženy= 0,34 – 0,43 (34 – 43%)
 • novorozenec 10% větší

muži

4,3–5,7 × 1012/l

ženy

3,8–4,9 × 1012/l

ŽIVOT A SMRT ČERVENÉ KRVINKY

 • přenos kyslíku = v plicích se váže na hemoglobin za vzniku oxyhemoglobinu
 • životnost 120 dnů (ztráta aktivity enzymů)
 • zánik ve slezině, hem- v játrech změna na žlučové barvivo
 • hemolýza: doje k porušení membrán erytrocytů a následné uvolnění jejich obsahu do okolní tekutiny
  • zestárnutí buňky, vliv vnějších faktorů
 • erytrocyty hemolyzují:
  • v hypotonickém roztoku
  • fyzikální a chemické vlastnosti
   • intenzivní třepání krve
   • ultrazvuk
   • změny teplot
   • kyseliny, zásady, detergenty, bakteriální a hadí jedy
   • průběh chorobných procesů

leukocyty– jádro, nemají stálý tvar

 • 7,4×109 na litr krve
 • boj proti cizorodým částicím
 • Bílé krvinky, rozložení:
Bílé krvinky – schéma

CHEMOTAXE – chemicky přitahovány k výskytu infekce

DIAPEDÁZA – díky změnám tvaru mohou prostupovat póry vlásečnic

 1. granulocyty
  • různě velká, dobře barvitelná zrníčka (granula)
  • zrníčka se barví (rozlišení typu granulocytu) histologickými barvivy
   • neutrálními – fagocytóza
   • kyselými (eosin)
   • zásaditými (basickými) – histamin, heparin (snižují srážlivost krve)
  • drobné membránové váčky (granula lysozomy)
  • jádra laločnatá nebo podkovitá = fagocytóza
 2. agranulocyty
  • neobsahují zrna
 • MONOCYTY (12-20 m) největší
  • jádro: podkovitý a ledvinový tvar
  • 5% leukocytů
  • v krvi nezralé (progenitorové) buňky
  • pak do tkání se diferencují na MAKROFÁGY (fagocytóza)
  • mononukleární fagocytární sytém = MFS
  • fúzí monocytů vznik osteoklastů v KD
 • LYMFOCYTY
  • 20- 40%
  • velké okrouhlé jádro
  • dlouhá životnost
  • T – lymfocyty
   • dozrávají v brzlíku
   • likvidace napadených buněk
   • transplantace
  • B – lymfocyty
    • u samců dozrávají přímo v místě vzniku = KD
    • humorální imunita
    • protilátky: imunoglobuliny

KREVNÍ DESTIČKY – MALÉ ALE DŮLEŽITÉ

trombocyty

 • 150–300 · 109 /l
 • bezjaderná tělíska 2-4 m
 • buněčné fragmenty
 • v KD odškrcení velkých buněk – megakaryocytů
 • u jejich cytoplasmy tromboplastin = zahajuje krevní srážení
 • zástava krvácení
 • krátká životnost 10 dnů

 PROČ SE KREV SRÁŽÍ?

hemostáza – zástava krvácení

koagulace – vytvoření krevní sraženiny

Funkce a složení krve – video