Fyzikální a chemické vlastnosti krve

Fyzikální a chemické vlastnosti krve – nahrávka

funkce:

 1. homeostáza a tělesná teplota
 2. obrana
 3. srážlivá, zabraňuje úniku, neustále se obnovuje
 4. transportní funkce
  • dýchací plyny
  • do orgánů živiny z trávící soustavy
  • odvádí odpadní látky
  • hormony atd. (řízení)

Nárazníkové schopnosti

 1. homeostáza organismu (stálost vnitřního prostředí)
 2. pH plazmy 7,4 (nárazník)
 3. kyselina uhličitá a mléčná (CO2)= stálé ohrožení reakce krve
  • metabolismus – trvalá tendence k posunu pH plasmy na kyselou stranu
  • nárazníková soustava: směs slabých kyselin a zásad
  • největší význam: alkalická rezerva: uhličitan sodný (Na2CO3)
  •  
 4. acidóza: vzestup kyselých látek, posun na kyselou stranu
 5. alkalóza: vzestup zásaditých látek, posun na zásaditou stranu

SEDIMENTACE (usazování)

 • krvinky v cévách rovnoměrně
 • mimo cévy: rozdělí se podle hustoty
 • je vyvolána hmotností erytrocytů, gravitací klesají ke dnu
 • rychlost závislá na množství fibrinogenu a globulinu

uvnitř erytrocytů: osmotická tlak: 707 kPa

HEMOLYSA

 • je rozpad červených krvinek provázený uvolněním krevního barviva — hemoglobinu
 • přerušení membrány erytrocytu, proudí voda do červených krvinek
 • v roztoku s nižším osmotickým tlakem

OSMÓZA – spontánní čistý pohyb molekul rozpouštědla přes selektivně propustnou membránu do oblasti s vyšší koncentrací rozpuštěné látky ve směru, který má tendenci vyrovnávat koncentrace rozpuštěné látky na obou stranách

 • v roztoku s vyšším osmotickým tlakem
 • erytrocyty se smršťují: voda uniká z cytoplasmy do okolí

osmotická rezistence: odolnost erytrocytů vůči těmto jevům

OBRANNÉ REAKCE ORGANISMU

a/ antigeny

 • cizorodé látky
 • systém antigenů Rh
 • krev AB má aglutinogeny A i B

b/ protilátky

 • plazmatické bílkoviny typu imunoglobulinů
 • aglutininy v krevní plazmě anti-A, anti-B (krev 0 má oba)
 • okamžitá obrana

antigennost: schopnost látky aktivovat buňky lymfatické tkáně

Přehled typů imunitních reakcí
 • Rozeznává se 5 tříd protilátek, které se označují jako IgA, IgD, IgE, IgG a IgM 
 • v KP, sekrety, sliny, nosní hlen, slzy…
 • primární imunitní odpověď
  • první setkání s antigenem (např. bakterie) je následováno pomalu se rozvíjející odpovědí
  • aktivují se specifické T- i B-lymfocyty,
  • začnou se vytvářet nejprve protilátky IgM, později IgG
  • po odeznění prvního setkání přetrvávají protilátky v plazmě a paměťové buňky v sekundárních lymfatických orgánech
 • sekundární odpověď
 • druhé a každé další setkání probíhá mnohem rychleji
 • organismus si pamatuje poslední setkání
 • paměťové buňky, specifické pro daný antigen, jsou rozptýleny po celém těle a jejich mnohem víc

komplement= soubor bílkovin plasmy, nástrojem přirozené imunity organismu

K ČEMU JE DOBRÉ OČKOVÁNÍ?

vakcinace = preventivní očkování

vakcína = antigeny příslušného viru/bakterie vyvolá tvorbu protilátek (paměť. b.)

                             = aktivní imunizace

POMŮŽE NÁM PASIVNÍ IMUNIZACE?

pasivní imunizace = hotové protilátky

 • z imunizovaných zvířat, přečištěná lidská plazma
 • dočasná, nevytvoří se paměť. b.

TRANSPLANTACE ANEB BÝT ČI NEBÝT

 1. autogenní transplantace = vlastní tkáň, plastika, kosti
 2. alogenní transplantace = příjemce, dárce
  • b. zaregistrují rozdíly v antigenech MHC (hlavní histokopatibilní komplex)
  • transplantovanou tkáň zneškodní = ODHOJENÍ (REJEKCE) transplantátu
  • imunitní systém před transplantací oslabit!
  • důležité max. shoda MHC příjemce a dárce
  • bez ohledu na MHC: rohovka, není zásobena krví
 AGLUTINOGENAGLUTININ
kde?v erytrocytuv plazmě
Chová se jako?anitgenprotilátka
Označujeme…A a Banti- A, anti -B
Chemicky patří mezi…cukrybílkoviny
Aglutinogen vs aglutinin

PONĚKUD KOMPLIKPVANÝ SYSTÉM – KREVNÍ SKUPINY

 • systém AB0
 • Karl Landsteiner – ABC
 • Jan Jánský – všechny 4 skupiny
Krevní skupinaAglutinogenProtilátky v krevní plazmě
AAanti – B
BBanti – A
0žádnýanti – A, anti – B
ABA i Bžádné
Systém AB0

univerzální dárce = 0

univerzální příjemce = AB

aglutinace: reakce aglutinogenu s aglutininem, projevující se shlukováním aglutinogenu (shlukování antigenu specifickou protilátkou)

antiserum: aglutininy, které shlukují a hemolysují krvinky obsahující v KP, křížová zkouška

tolerance: stav, kdy organismus neodpovídá na další zavedení téhož antigenu

„OPIČÍ“ FAKTOR

 • Rh – systém (13 antigenů)
 • opice makak rhesus 1940
 1. Rh – pozitivní Rh + aglutinogen přítomen 85 % (má antigen D)
 2. Rh – negativní Rh – aglutinogen chybí 15%
  • teoreticky univerzální dárci

děti s kombinací faktorů: novorozenecká žloutenka

PROČ SE KREV SRÁŽÍ?

hemostáza – zástava krvácení

účastní se: cévy, krevní destičky a fyzikálně-chemické procesy srážení krve

koagulace – vytvoření krevní sraženiny

 1. poranění cévy – reflexní zúžení: vazokonstrikce
 2. přichycují se trombocyty
 3. destičky uvolňují ADP +  Ca2+    +   specifický protein (další shlukování)
  • shluk → destičková sraženina (primární krevní zátka – nestabilní)
  • protrombin mění na trombin → katalyzuje přeměnu fibrinogenu na fibrin
  • fibrin vytváří vlákna → nepropustný krevní koláč → DEFINITIVNÍ ZÁTKA
  • krevní sérum
 4. aktivace specifických protisrážlivých faktorů
  • aby nedocházelo k dalšímu srážení

TROMBÓZA

            trombus – krevní sraženina, následné ucpání zdravé cévy: trombóza

 přenesena na jiné místo a ucpe cévu – embolie (embolus)

 • plíce- plicní embolie
 • mozek – mozková mrtvice
 • srdce – infarkt srdečního svalu

fibrin: vzniká proteolytickým působením trombinu na fibrinogen (neaktivní forma koagulačního faktoru I).

trombin z 10 ml krve by byl schopen za 10 s srazit veškerou krev

plasmin: je proteolytický enzym, který degraduje celou řadu plazmatických proteinů. Jeho hlavní funkcí je rozpouštění fibrinových vláken krevní sraženiny

heparin: prostředek snižující srážlivost krve

dikumarol: blok vitaminu K