Fyziologie srdce

Fyziologie srdce – nahrávka

SRDEČNÍ CYKLUS (revoluce) – cyklus systol síní a komor a diastol síní a komor

průtok 1 krve srdcem:

 • diastola P síně
 • naplnění P síně
 • systola P síně
 • diastola P komory
 • vypuzení krve do P komory
 • systola P komory
 • krev do plicního oběhu
 • plicní oběh
 • diastola L síně
 • systola L síně
 • diastola L komory
 • systola L komory

CO PROZRADÍ FONENDOSKOP

 • činnost srdce a plic
 • systolická ozva: stah a uzavření cípatých ch.
 • diastolická ozva: zavření poloměsíčitých ch.

SRDEČNÍ AKTIVITA V ČÍSLECH

 • tepový (systolický) objem = objem vypuzení krve při 1 srdečním stahu
  • klid: 60 – 80 ml
  • zátěž: 3krát víc
  • na konci systoly L komory zůstává: 50 ml
 • minutový srdeční objem = tepový objem × počet srd. stahů za min
  • klid: 80 ml × 70 tepů/min = 5 600 ml/min
 • tep (pulz) = stahem tlakové vlny, zátěž asi 40 l
  • radiální tepna (pulzová strana předloktí)
  • krční tepna (krkavice, karotida: bezvědomí
 • tepová frekvence = počet tepů za 1 min 72t/min, námaha 180 – 200 t/min
  • zrychlení tepové frekvence: tachykardie

PROJEVY SRDEČNÍ ČINOSTI

 • ozvami, údery hrotu, změnami velikosti a tvaru srdce a elektrickými proudy

1. srdeční (systolická) ozva

 • tvořena vibracemi při kontrakci levé komory, vznikající uzávěrem cípatých a otevřením poloměsíčitých chlopní
 • nejlépe slyšitelná v oblasti srdečního hrotu, je temnější a delší než druhá ozva a následuje po ní systolická pauza

2. srdeční (diastolická) ozva

 • vzniká uzavřením poloměsíčitých chlopní
 • slyšitelná na bázi srdce (2. a 3. mezižebří), jasná a krátká, následuje diastolická pauza

údery hrotu – v 5. mezižebří vlevo, asi 8 cm od střední čáry = naráží na hrudní stěnu

změny velikost a tvaru srdce – sledujeme rentgenem, NMR, ultrazvukové techniky

EKG – záznam elektrických proudů (křivek)

 JAK PROUDÍ KREV CÉVAMI?

srdce = změna chemické na mechanickou e.

 • obsah energie přímo úměrný krevnímu tlaku
 • krevní tlak TK = tlaková síla proudící krve působící na plošnou jednotku cévní stěny
  • tlakový spád= rozdíl tlaku mezi tepennou a žilní oblastí
  • tonometr = měří TK
   • zvláštní manžeta, vycházejí 2 hadičky, balónek, manometr
Fyziologie srdce – video