Genetika člověka

Francis Galton

 • bratranec Ch. Darwin
 • Eugenika = sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které usilují o dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka

začátky genetiky člověka:

Archibald Garrod

 • ALKAPTONURIE
  • metabolická porucha
  • není vyvolána infekcí
  • dědí se podle Mendelových zákonů jako recesivní znak

Genetické poradenství:

 • soukromé klinicko-genetické pracoviště
 • těhotné matky, jejichž plod je ohrožen genetickou poruchou
 • novorozenci s různými vrozenými vývojovými vadami
 • zdravé rodičovské páry, v jejichž rodině se vyskytla genetická porucha
 • pacienti s poruchami reprodukce

Geneticky podmíněné choroby:

 • jsou vyvolány mutacemi
 • monogenní choroby = mutace jednoho určitého genu
  • alkaptonurie
  • fenylketonurie (hyperfenylalaninémie)
  • albinismus
  • cystická fibróza
 • polygenní choroby = kromě genetických vlivů se uplatňují faktory z vnějšího prostředí
  • civilizační choroby: cukrovka, nádory, srdeční a cévní choroby
  • rozštěpové vady

Fenylketonurie

 • porucha metabolismu aminokyseliny fenylalaninu
 • pokud není u dítěte včas rozpoznána, vlivem nevratně poškozené nervové tkáně se projeví mentální retardace
 • dieta (strava bez fenylalaninu) = zabraňuje dalšímu vývinu choroby

Albinismus

 • porucha enzymu zprostředkujícího syntézu pigmentu melanin
 • pacient: růžová pokožka, světlé vlasy i ostatní ochlupení, šedomodrá duhovka s červeným odleskem
 • v mnoha případech trpí poruchou zraku

Cystická fibróza

 • porucha transportu osmoticky aktivních iontů do buněk
 • v plicních sklípcích se vytváří velké množství hlenu
 • postižené děti vyžadují značnou péči
 • umírají do 30ti let

Fenylketonurie, albinismus, cystická fibróza = dědí se podle Mendelových zákonů jako recesivní znak

opakem: autozomálně dominantní onemocnění

Chondrodystrofie

 • geneticky podmíněná porucha vývoje kostní tkáně
 • malý, trpasličí vzrůst

Polydaktylie

 • výskyt nadpočetných prstů na horní, či dolní končetině

Huntingtonova choroba

 • rozvíjí se kolem věku 30 – 40 let
 • zpočátku se projevuje poruchami koordinace pohybů a mimovolnými záškuby
 • postupně dochází k těžkému postižení nervové aktivity

Chondrodystrofie, Polydaktylie, Huntingtonova choroba – dědí se jako dominantní znaky

 • postižené osoby jsou většinou heterozygoti – k projevu choroby stačí přítomnost jediné mutantní alely
 • pravděpodobnost, že se osobě s autozomálně dominantní chorobou narodí postižené dítě je 50%

co způsobují změny chromozomů?

chromozomové aberace = vývojové vady podmíněny změnou počtu nebo struktury chromozomů

 • jeden chromozom nese 1000 a více genů, takže ztráta nebo přítomnost nadpočetného chromozomu vede k velmi závažným poruchám
 • chromozomové aberace zodpovědné za více než 100 chorob a před zavedením specializovaných vyšetření v těhotenství byly nalezeny skoro u 1% všech novorozenců
 • většina chromozomových změn vede ke spontánním potratům

ANEUPLOIDIE – nejčastější typ numerických aberací

 • numerické aberace = změny počtu chromozomů
 • přebývá nebo chybí jeden chromozom
 • vzniká při rozchodu chromozomů při meiotickém dělení u rodičů
 • vzácněji poruchami mitózy v raných fázích vývoje embrya

trizomie chromozomu 21 = Downův syndrom

 • v somatických buňkách 3 chromozomy 21 místo 2
 • karyotyp tedy obsahuje 47 chromozomů
 • pacienti mají charakteristický vzhled:
  • šikmý neboli mongoloidní směr očních štěrbin
  • knoflíkovitý široký nos
  • trvale pootevřená ústa
  • nápadně velký jazyk
 • výrazná mentální retardace
 • často se vyskytují jiné vady, nejčastěji srdeční

trizomie chromozomu 13 nebo 18

 • klinický průběh daleko závažnější
 • postižené děti umírají brzy po porodu následkem těžkých vrozených vad

monozomie

 • jeden chromozom chybí
 • karyotyp: 45 chromozomů
 • Turnerův syndrom – monozomie chromozomu X

polyploidie

 • zdvojnásobení celé chromozomové sady
 • př. triploide = zdvojnásobení haploidní sady
  • spontánní potraty
  • somatické buňky 3 x 23 = 69 chromozomů

                                      strukturní aberace = změna struktury chromozomů

 1. delece – ztráta částí chromozomů
  • terminální = ztráta koncové části chromozomu
  • intersticiální = ztráta vnitřní části chromozomu

DiGeorgův syndrom – intersticiální delece malé části dlouhých ramének ch. č. 22

 • těžké vrozené srdeční vady b
 • poruchy imunity
 • rozštěp patra, poruchy metabolismu atd.

translokace

 • přesun části chromozomu na jiný chromozom
 • popř. vzájemná výměna genetického materiálu mezi dvěma různými chromozomy
 • př. translokační forma Downova syndromu:
  • jedinec má v karyotypu sice 46 ch., ale na chromozom 14 je translokován 3. nadbytečný chromozom 21

 inverze

   • přemístění genetického materiálu v rámci jediného chromozomu
   • např. část dlouhých ramének je napojena na krátká raménka

mohou být inverze nebezpečné?

 • osoby s chromozomem přeměněným inverzí nebývají postižení = množství genetického materiálu je stejné
 • když ale při crossing-over dojde k nerovnoměrné výměně genetického materiálu = závažná postižení

cytogenetická analýza lymfocytů = zjišťování numerické i strukturní změny chromozomů

AMNIOCENTÓZA

 • diagnóza ještě před narozením
 • analýza buněk plodové vody
 • malý průměr jehly umožňuje bezbolestný vpich
 • provádí se mezi 16. – 19. týdnem

genealogický výzkum: sledování rodokmenů

 • podle údajů probanda sestavujeme rodokmen, z něhož zjišťujeme u kterých příbuzných či předků se vyskytl sledovaný znak
Biologie pro bakaláře - Praktikum 3
https://image.slidesharecdn.com/biologie-pro-bakale-praktikum-32376/95/biologie-pro-bakale-praktikum-3-3-728.jpg?cb=1183525411

molekulárně biologické metody

 • zaměřené především na výzkum DNA
 • přesně lokalizuje příslušné mutace zodpovědné za vznik geneticky podmíněných chorob
 • projekt lidského genomu = HGP (human genome project)
 • vyšetření různých mutací
 • stanovení genetického postižení u potomstva zdravých přenašečů

genové terapie – ve výzkumu

 • buňky pacientů by terapie nahradila mutované geny normálními funkčními alelami
Genetika člověka – video

Zdroje obrázků pro video:

 1. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Eugenics_congress_logo.png
 2. obrázek: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/__eF6QpsXk32YNH3ib1TMSDo382XTzn9OAdsJ6b2zq1JL-8ZV7RrmlZOlNvbl8vPP8MiSI9FB219_g2DosuwuO7gOUm3H-VFpxQrjZupEVwTvFTIqAM
 3. obrázek: https://img.cncenter.cz/img/1/full/3529659_albinismus-v0i.jpg?v=0i
 4. obrázek: mojebrile.cz
 5. obrázek: https://www.poradnaprozdravi.cz/ew/ew_images/image_of_object?ObjectIdentifier=pli:c82b477e-df61-4612-8cc1-27db1433e26c&Filter=e508c16a-757e-48db-95e6-46ef7fe2034b&ImageIndex=0
 6. obrázek: https://www.irozhlas.cz/sites/default/files/styles/zpravy_otvirak_velky/public/uploader/profimedia-030927363_180717-190622_mls.jpg?itok=X7FwTiTP
 7. obrázek: wikipedia.org
 8. obrázek: https://img.blesk.cz/img/1/normal620/1248689_warwick-davis-trapslik-liliput-crop-v0i.jpg?v=0i
 9. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Polydactyly_01_Lhand_AP.jpg/225px-Polydactyly_01_Lhand_AP.jpg
 10. obrázek: https://media.extra.cz/static/img/2020/12/ecc6d41-109768-jut_16_9_0-740×416.jpg
 11. obrázek: https://i.iinfo.cz/images/432/konecne-nadeje-na-lecbu-huntingtonovy-choroby-1.jpg
 12. obrázek: https://nemoc-pomoc.cz/wp-content/uploads/2015/07/114.jpg
 13. obrázek: https://www.babyweb.cz/wp-content/uploads/bwcz/files/media/Fotografie%20fotobanka/miminko_down_downuv_syndrom_istock_000025670740medium-1.jpg
 14. obrázek: mojra.cz
 15. obrázek: https://nemoc-pomoc.cz/wp-content/uploads/2015/07/210.jpg
 16. obrázek: https://zdravi.euro.cz/leky/wp-content/uploads/2019/11/Edwardsuv-syndrom-2.jpg
 17. obrázek: https://www.priznaky-projevy.cz/images/priznaky_projevy/spina-bifida-rozstep-patere-priznaky-projevy-obrazek-fotografie-2.jpg
 18. obrázek: https://www.priznaky-projevy.cz/images/priznaky-projevy/patauuv-syndrom-trisomie-13-chromozomu-priznaky-projevy-symptomy-99.jpg
 19. obrázek: wikipedia.org
 20. obrázek: wikipedia.org
 21. obrázek:C.Lynm
 22. obrázek: https://www.lecitnemoc.cz/v/e6908d217fd43e740cdfcd97028f450d.jpg
 23. obrázek: wikipedie.org
 24. obrázek: https://image.slidesharecdn.com/biologie-pro-bakale-cytogenetika-i4048/95/biologie-pro-bakale-cytogenetika-i-40-728.jpg?cb=1183525492
 25. obrázek: https://image.slidesharecdn.com/biologie-pro-bakale-cytogenetika-i4048/95/biologie-pro-bakale-cytogenetika-i-42-728.jpg?cb=1183525492
 26. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/DiGeorge_syndrome1.jpg/225px-DiGeorge_syndrome1.jpg
 27. obrázek: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.priznaky-projevy.cz%2Fgeneticke-nemoci%2F640-digeorgeuv-syndrom-digoergova-anomalie-priznaky-projevy&psig=AOvVaw2ln9zPk_O76MDHePJCc_OR&ust=1624019483798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjD9JXWnvECFQAAAAAdAAAAABAI
 28. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Translocation-4-20.png
 29. obrázek: https://zdravi.euro.cz/wp-content/uploads/2018/10/018/55-10.jpg
 30. obrázek: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/26/665.png
 31. obrázek: http://classconnection.s3.amazonaws.com/362/flashcards/1102362/jpg/amniocentesis1329337113317.jpg
 32. obrázek: https://image.slidesharecdn.com/biologie-pro-bakale-praktikum-32376/95/biologie-pro-bakale-praktikum-3-3-728.jpg?cb=1183525411
 33. obrázek: wikipedia.org
 34. obrázek: https://www.svetfarmacie.cz/images/zajimavosti/genova_terapie.jpg