Genové interakce


Genové interakce

jeden znak = vzniká spolupůsobením většího počtu genů

příklad genové interakce: vznik barvy květů u hrachoru

aby vznikla červená barva květu, je potřeba obou dominantních alel (C i R)

První gen:

C – dominantní alela, řídí tvorbu enzymu katalyzující vznik bezbarvého prekurzoru

květního barviva antokyanu

c – recesivní alela, enzym nevytváří

Druhý gen:

R – dominantní alela, řídí tvorbu enzymu, který přeměňuje bezbarvé na červené barvivo

r – recesivní alela, enzym nevytváří

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je e-1.jpg.
tabiologie.cz

Epistáze – jev, kdy jeden gen je přímo nadřazený druhému genu a ovlivňuje tak jeho projev

DUPLICITA – na projevu znaku se podílí dominantní alely genu a intenzita projevu znaku záleží na vzájemných vztazích těchto genů

 1. Duplicita nekumulativní – jedna dominantní alela vyvolá projev znaku a celkový počet dominantních alel neovlivňuje intenzitu znaku. Existují dva odlišné fenotypy.

Př. křížení bělokvěté a červenokvěté rostliny hrachu

  2.  Duplicita kumulativní – účinek genů se sčítá (kumuluje), projev znaku je ovlivněn           počtem dominantních alel dvou, popř. více genů. Př. zbarvení obilek pšenice

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Snimek-obrazovky-2021-05-01-191103-1024x427.jpg.
https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=8442

Genové interakce

jeden znak = vzniká spolupůsobením většího počtu genů

příklad genové interakce: vznik barvy květů u hrachoru

aby vznikla červená barva květu, je potřeba obou dominantních alel (C i R)

První gen:

C – dominantní alela, řídí tvorbu enzymu katalyzující vznik bezbarvého prekurzoru

květního barviva antokyanu

c – recesivní alela, enzym nevytváří

Druhý gen:

R – dominantní alela, řídí tvorbu enzymu, který přeměňuje bezbarvé na červené barvivo

r – recesivní alela, enzym nevytváří

tabiologie.cz

Epistáze – jev, kdy jeden gen je přímo nadřazený druhému genu a ovlivňuje tak jeho projev

DUPLICITA – na projevu znaku se podílí dominantní alely genu a intenzita projevu znaku záleží na vzájemných vztazích těchto genů

 1. Duplicita nekumulativní – jedna dominantní alela vyvolá projev znaku a celkový počet dominantních alel neovlivňuje intenzitu znaku. Existují dva odlišné fenotypy.

Př. křížení bělokvěté a červenokvěté rostliny hrachu

  2.  Duplicita kumulativní – účinek genů se sčítá (kumuluje), projev znaku je ovlivněn           počtem dominantních alel dvou, popř. více genů. Př. zbarvení obilek pšenice

https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=8442

kvalitativní znaky

 • 2 nebo více alternativních projevů (např. barva květů, tvar semen, krevní skupina apod.)
 • vznik těchto znaku ovlivňují: geny velkého účinku – MAJORGENY

kvantitativní znaky

 • jejich projev lze vyhodnotit pouze měřením určitých parametrů (např. výška těla, hmotnost, inteligenční koeficient)
 • řízeno velkým počtem genů: polygeny – geny malého účinku – MINORGENY
 • při tvorbě znaku se sčítají – duplicitní kumulativní interakce
 • častěji název: polygenní dědičnost
 • nelze určit přesné štěpné poměry

genová vazba

lze prokázat, že se častěji dědí některé alely ve stejné kombinaci, v jaké spolu byly v genotypu rodiče na jednom chromosomu. Takto společně děděnou kombinaci genů označujeme jako haplotyp.

zpětné (testovací) křížení

 • křížení heterozygotního potomka s homozygotně recesivním rodičem
 • používáme tehdy, chceme-li rozlišit v chovu heterozygotní a homozygotní jedince
 • vzniklou generaci z procesu zpětného křížení označujeme B (backcross)
tabiologie.cz

síla vazby – vyjadřuje pravděpodobnost vzniku crossing-overu mezi alelami různých genů, které jsou ve vazbě. Čím blíže jsou geny, tím je vazba silnější a tím je menší pravděpodobnost, že dojde ke crossing overu