Játra

Játra – nahrávka

NEJVĚTŠÍ ŽLÁZA LIDSKÉHO TĚLA

 • (hepar)
 • ústřední orgán metabolismu
 • 1,5 kg
 • neuvěřitelná schopnost regenerace
 • dutina břišní pod bránicí
 • 2 laloky: výplň pravé brániční klenby
 • nitro: přeměna živin (přívod krví)
  • 90% krve vrátnicovou žílou (vena portae)
 • 10% krve jaterní tepnou (arteria hepatica propria)
 • po vstupu na 2 větvě (2 laloky)
 • výživa jaterních buněk + transport O2

JATERNÍ LALŮČEK

 • nepravidelný mnohostěn 1 – 2,5 mm
 • hepatocyty: základní stavební a funkční jednotkou lalůčku
 • tvoří: trámce směřující koncentricky do středu lalůčku
  • vnější okraj: interlobulární žilky a tepénky (z vrátnic. žíly)
 • kapiláry mezi trámci – SINUSOIDY výměna látek mezi jaterními buňkami a krví
 • stěny sinusoidu = Kupfferovy buňky (makrofágy)
 • mononukleární fagocytární systém
 • fagocytóza poškozených buněk, viry, bakterie
 • sinusoidy společně ústí do CENTRÁLNÍ SBĚRNÉ ŽÍLY (střed lalůčku)
 • do štěrbin mezi trámci vylučují hepatocyty ŽLUČ → žlučové kanálky (interlobulárních žlučovodů) → žlučovod → (výchlipka) ŽLUČNÍK → DVANÁCTNÍK
 • 1,5 l z celkové krve 2O %
 • krev z jater krátkými jaterními žilami (venae hepatica) do DDŽ
 • při poškození: ¼ stále funguje

K ČEMU SLOUŽÍ JÁTRA?

přeměna živin

 • z jednoduchých cukrů → GLYKOGEN
 • tuky → LIPOPROTEINY
 • aminokyseliny → PLAZMATICKÉ BÍLKOVINY

zásobárna živin

 • cukry (glykogen) 20% hmotnosti jater

účast na řízení přeměny živin

 • stálá koncentrace glukózy, aminokyselin, lipidů v krvi

přeměna a ukládání vitamínů

hormonální regulace

 • angiotenzinogen: regulace množství vody a soli v organismu
 • somamtomedin: působení růstového hormonu
 • některé hormony inaktivovány

tvorba tepla 1/7

 • exorgenické chem. reakce
 • deaminace aminokyselin
 • z jater krev 39°C

detoxikační aktivita

 • přeměna jedovatých látek
 • amoniak, alkohol, jedy z hub, aromatické uhlovodíky… i léčiva
 • oxidačně – redukční procesy, nebo metylace
 • zpracované produkty navázané na SÍRANOVÉ IONTY, nebo na KYSELINU GLUKURONOVOU
 • do žluče → krev → ledviny

tvorba žluči                                                                                                                                    

účast na krvetvorbě

 • syntetizují bílkoviny krevní plazmy
 • albuminy udržují osmotický tlak → zamezené ztráty vody
 • likvidace starých erytrocytů (Kupfferovy buňky)
 • zásoba železa a B12 (plynulá tvorba hemoglobinu)

význam pro srážení krve

 • tvoří: fibrinogen a protrombin (hemokoagulační procesy)
 • HEPARIN (dusíkatý polysacharid): proti srážení krve (ucpání cév)

krevní rezerva

složka imunity

 • Kupfferovy buňky ½ makrofágů v celém organismu
 • nádory/ chorobné změny buňky
Játra – video