KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA

Kostra lidského těla – nahrávka
 • kostra (skelet): soubor kostí, chrupavek, vaziva = opora těla
 • 206 kostí
 • novorozenci cca 300, osifikace
 • funkce:
 1. pevná opora těla
 2. chrání orgány (př. mozek, mícha, plíce srdce a pánevní orgány)
 3. pohyb: mechanické úkony, klouby = páky
 4. úložiště (depositum) anorganických látek – fosforečnan, uhličitan vápenatý, ionty (P, C, Ca) uvolnění, transport = biochemické procesy
 5. krvetvorba – červená kostní dřeň: všechny krevní buňky, + kostní buňky (osteoblasty a osteoklasty)
 6. zdroj chemické energie – žlutá kostní dřeň: tukové buňky

LIDSKÁ KOSTRA

 1. lebka – kostra hlavy
 2. osový (axiální) skelet – páteř + kostra hrudníku
 3. kostra horní končetiny
 4. kostra dolní končetiny

LEBKA

 • očnice = prostory pro oči
 • nosní dutina, sluchové a rovnovážné ústrojí, dutina ústní
 • pohyblivě spojena s páteří

1. obličejová část (splanchnocranium)

 • smyslové orgány
 • Dolní čelist (mandibula)
 • podkovité tělo, nasedá dásňový výběžek s jamkami
 • tělo kosti: do dvou větví, konec – hlavice, jamky – kosti spánkové
 • kloub čelistní: jediný pohyblivý spoj, dopředu, dozadu, do stran
 • Jazylka (os hyoideum)
  • drobná, podkovitá
  • v krční svalovině, mezi dolní č. a kostrou hrtanu
  • ke spodině lebeční připojena vyzy
  • upíná svalstvo jazyka = závěs pro hrtan
 • Horní čelist (maxilla)
  • párová, jamky na zuby
  • tělem prochází největší z vedlejších dutin nosních
 • Kost patrová (os palantinum)
  • ze dvou plochých lamel, tvar: L
  • tvoří zadní část stěny nosní d. + horního patra
 • Kost lícní (os zygomaticum)
  • párová, obklopuje očnice
  • spánkový výběžek s kostí spánkové = jařmový oblouk
 • Kost slzní (os lacrimale)
  • vpředu, vnitřní stěna očnice
 • Kost nosní (os nasale)
  • základ kořene a hřbetu nosního
 • Dolní skořepa nosní (concha nasalis inferior)
  • párová, tenká, plochá
  • odstupuje od zevní dutiny nosní
  • navazuje na střední skořepu
 • Kost radličná
    • plochá, zadní část nosní přepážky

lebka – obličejová část; zdroj: http://davidkova.machovka.cz/

2. mozková část (neurocranium)

 • pevné pouzdro pro mozek
 • dutina lebeční (cavum cranii)
 • Kost týlní (os occipitale)
  • střed = týlní otvor, navazuje na páteřní kanál
  • po stranách, na spodku týlní hrbolky (kloubní spojení)
 • Kost temenní (os parietale)
  • párová, čtyřhranná kost Švy:
  • hlavní lebeční švy
  • v dospělosti srůst
 • čelní (os frontale) 
  • nepárová, podklad čela
  • stropy očnic
 • kost spánková (os temporale)
  • párová, zaklíněna mezi klínovou a týlní
  • součást kost skalní (os petrosum) = nejtvrdší, sluch
  • spodek = ostrý výběžek bodcovitý (zavěšena jazylka)
 • Kost klínová (os sphenoidale)
  • nepárová, střed spodiny lebeční
  • horní část prohloubena v turecké sedlo = uložena hypofýza
  • tělem prochází párová dutina klínová = vedlejší dutiny nosní
 • Kost čichová (os ethmoidale)
  • dírkovaná ploténka = vlákna čichového nervu
  • odstup horní, dolní skořepy nosní

lebka – mozková část; zdroj: http://davidkova.machovka.cz/

 •  

klenba lebeční = týlní, temenní, čelní

spodina lebeční = spánková, klínová, čichová, slzní, nosní kůstky

NENÍ OBRATEL JAKO OBRATEL

 • osový (axiální) skelet – páteř + kostra hrudníku
 • základna, ochrana
 • členění (segmentace)

a) páteř (columna vertebralis)

                                        tělo

obratel (vertebra)         oblouk                    = ohraničující otvory (páteřní kanál)

                                        výběžky

 • meziobratlové ploténky = chrupavčité destičky (20-25% délky páteře)
 • krční obratle (vertebrae cervicales) – 7
  • C 1 – C 7
  • C 1 = nosič (atlas), nemá tělo, kývavé pohyby hlavy
  • C 2 = čepovec (axis), kuželovitý výběžek = zub čepovce kloubně spojen s atlasem, otáčivý pohyb
 • hrudní obratle (vertebrae thorcicae) – 12
  • Th 1 – Th 12
  • výběžky šikmo dolů
  • jamky = spojené s žebry
 • bederní obratle (vertebrae lumbales) – 5
  • L 1 – L 5
  • objemná, vysoká těla
  • L 1 – L 2 = konec míchy
 • křížové obratle (vertebrae sacrales) – 5
  • S 1 – S 5
  • srůst: kost křížová
  • přípoj ke kyčlím
  • křížový kanál = kořeny míšních nervů
 • kostrční obratle (vertebrae coccygis)
  • trojúhelníkové
  • 3 – 5 (vzácněji 6 – 7)

33 – 34 obratlů

páteř, zdroj: https://www.osobni-trener.net/images/pater.png

LORDÓZAvyklenutí dopředukrční, bederní
KYFÓZAvyklenutí dozaduhrudní, křížová
SKOLIÓZAvyklenutí do strannemoc
zakřivení páteře

 

 

 

b) kostra hrudníku

      žebra (costae) = obloukové, kloubně k hrudním obratlům

 • Hrudní kost (sternum)
  • rukojeť, kloubně spojena s klíční
  • mečovitý výběžek (chrupavčitý)
 • Hrudník (thorax)
  • hrudní koš = žebra, kost, obratle

hrudník; zdroj:https://www.pilateslenka.cz/_files/200000070-5468654688/700/hrudnik.jpg

 V ČEM JE LIDSKÁ RUKA DOKONALÁ?

a) pletenec horní končetiny

 • připojuje k trupu
 • lopatka (papula) spoj – svaly
 • klíční kost (clavicula) kloubně s hrudní kostí a lopatkou

b) kostra volné horní končetiny

 • pažní kost (humerus)
  • ramenní kloub, loketní kloub
 • kosti předloktí
  • palec: kost vřetenní (radias)
  • malík: kost loketní (ulna)
 • kostra ruky (manus skeleton)
  • zápěstí (carpus) 8 kůstek
  • záprstí (metakarpus) 5 kůstek
  • články prstů (palec 2 články, zbytek 3 = 14 článků)

ostra HK; zdroj: http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/596.jpg

NA ČEM SPOČÍVÁ VÁHA CELÉHO TĚLA?

chůze po dvou končetinách = bipedální chůze

a) pletenec pánevní (ossa coxae)

 • pár pánevních kostí
 • 1 z páru: srůst – sedací, kyčelní, stydké
 • spojeny sponou stydkou (symfýza), po 15 roku zcela srůst
 • nepohyblivý spoj s křížovou = pánev
 • muži = vyšší a užší
 • ženy = nižší a širší

b) kostra volné dolní končetiny

 • stehenní kost (femur)
  • největší, nejsilnější, kloubně spojena s pánví (kyčelní kloub)
  • kolenní kloub: stehenní, lýtková, holenní + čéška (pantella)
 • kostra bérce (skeleton curis)
  • kost holenní (tibia) – palec + kost lýtková (fibula) -malík
 • kostra nohy (skeleton penis)
  • klenba nožní
  • zánártí (tarsus) 7 kostí zánártních
  • 5 nártních kostí
  • články prstů (14)
kostra DK; zdroj: https://latinsky.estranky.cz/img/original/170/dolni-koncetina.png.jpg