Mechanika dýchání

Mechanika dýchání – nahrávka

CO JE TO FLUIDOTORAX A PNEUMOTORAX?

 • vnějšek POPLICNICE (kolem plic)
 • vnitřek hrudníku POHRUDNICE (pleura parietalis)
  • spojeny v hilu (vstup cév, průdušek)
  • mezi = pohrudniční dutina, výplň: tekutina 10 – 15 ml
  • větší množství = FLUIDOTORAX (pohrudniční výpotek)
 • v pohrudniční dutině: podtlak
 • zdravé: blány se dotýkají, snadný pohyb
 • pneumotorax = přerušení stěny, vnik vzduchu, strana plíce smrští – nefunguje

JAK PROUDÍ VZDUCH V PLICÍCH?

 • plicní ventilace: mechanický proces (do plic, z plic)
 • automaticky, ovlivnit vůlí (řeč, pláč, zpěv, smích)
 • svaly
  • bránice (diafragma): dělí dutinu břišní/hrudní
  • vnější a vnitřní mezižeberní svaly
  • břišáky

pomocné dýchací svaly: zádové svaly, krční svaly, svaly pažního pletence

 • periodicky mění objem hrudní dutiny ® mění V plic
 • převod plynů je umožněn DIFUZÍ
 • zmenšení: vypuzení, zvětšení: nastává

1) vdech (inspirium)

 • aktivně se účastní bránice dolů
 • vnější mezižeberní svaly zvedají a roztahují hrudník
 • vzduch: zvlhčuje a otepluje

2) výdech (exspirium)

 • pasivně
 • vzduch se ochlazuje (min. tepelná ztráta organismu)
 • uvolnění (relaxace)
 • dechový cyklus: výdech a vdech
  • v klidu 10 – 20 nádechů/min, zátěž víc, spánek míň
 • dechový objem: množství vzduchu vstupující a vystupující do plic v průběhu jednoho nádechu a výdechu
  • 500 ml, zátěž 2000 ml
 • vitální kapacita plic (VKP): max. množství vzduchu na jeden výdech
  • muži: 4200 ml, ženy: 3200 ml, trénovaní až 7000 ml
 • zbytkový (reziduální) objem vzduchu: zbytek v plicích 1500 ml, přibývající věk: zvyšuje
 • celková kapacita plic: VKP + reziduální objem, muži: 6000, ženy: 4500 ml

Hudchinsonový spirometr = měří VKP

JAK SPALUJEME KYSLÍKOVÝ DLUH?

 • kyslíkový deficit = sport
 • kyslíkový deficit = vytvoří se během aktivity
  • deficit 02 v erytrocytech
  • deficit 02 spotřebovaného v důsledku zvýšené teploty tkání
  • deficit 02 , který je použit k oxidaci kys. mléčné
 • aktivita: svaly nuceny získat část chem. energie štěpením glykogenu na glukózu → mléčná (odpadní produkt)
  • mléčnou třeba zoxidovat

JAK JE ZAJIŠŤOVÁNA ČINNOST DÝCHACÍ SOUSTAVY?

 • soulad mezi metabolickou potřebou a plicní ventilací (přívod O2 a odvod CO2)
 • hybné nervy krční a hrudní míchy
 • rytmické střídání = dych. centrum (prodloužená mícha a Varolův most)
  • automacie
  • reflexně/emočně (hněv, pláč, smích atd.) / vůle (řeč)
 • parciální tlak CO2 v krvi ® vliv na činnost centra
  • registrován chemoreceptory
  • zvýšení tlaku (CO2) a zvýšení kyselosti (snížení pH) krve stimuluje receptory
  • zvýšení plicní ventilace dokud je CO2 v normě (je to reflexní děj)
  • změny koncentrace kyslíku: zachytí receptory
  • neurony v mozku max. 3-5 min bez O2
 • výdech:
  • snižuje množství CO2 = zvýší pH plazmy

hypoxie = snížené zásobování buněk kyslíkem (průvodní jevy – modrání kůže a rtů)

 • nedostatek erytrocytů
 • obsazení hemoglobinu CO
 • zpomalení cirkulace krve

JAK SE USKUTEČŇUJE VÝMĚNA O2 A CO2?

 • plicní sklípky O2 difuzí do kapilár
 • rozdíly v parciálních tlacích obou plynů

CO DOKÁŽE HEMOGLOBIN?

 • 3 ml O2/l přímo v KP nestačí
 • 197 ml O2/l navázán na hemoglobin
 • nasycení 98% O2 (veškerý hemoglobin obsazen)

molekula hemoglobinu

 • proteinová složka GLOBIN
  • 4 polypeptidové řetězce
 • neproteinový pigment HEM
  • 1 atom dvojmocného železa = váže se kyslík (oxyhemoglobin)
  • každý globinový řetězec 1 molekula hemu
  • 1 molekula hemoglobinu (Hb)
   • 4 polypeptidové řetězce
   • 4 jednotky hemu
   • 4 kyslíkové molekuly

Hb + 4 02 ↔ Hb (O2)4

 • vazbou O2 na Hb vznik: oxyhemoglobin světle červené
 • bez O2: deoxyhemoglobin tmavě červené
 • změna barvy krve
  • větší množství CO2 v krvi= O2 do tkání

NEPODCEŇUJTE OXID UHELNATÝ CO?

 • nedokonalé spalování organických látek
 • tabákový kouř a výfukové plyny, pevné paliva, propanbutanové vařiče, průtokové ohřívače
 • špatně pročištěné komíny, omezen přístup vzduchu
 • vazba CO na Hb → karbonyl hemoglobin (nepřenáší O2) → udušení

JAK SE KRVÍ PŘENÁŠÍ CO2?

 • reaguje s H2O, vznik kys. uhličitá
 • disociace: hydrogenuhličitanový anion HCO3
 • v plicích opět CO2

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3 + H+

 • 67% CO2
 • zbytek se váže na hemoglobin
Mechanika dýchání – video