Metabolismus proteinů

Metabolizmus proteinů – nahrávka

Metabolismus bílkovin a aminokyselin

 • proteiny – zdroj aminokyselin
 • až 1600 různých bílkovin
 • 12 – 15 % denní dávka
 • štěpením nejdříve PEPTIDY → jednotlivé aminokyseliny (tenké střevo)
 • nespecifické bílkoviny: podány mimo trávicí ústrojí (krev), až projdou trávicím ústrojím změněny na specifický (rozeznatelné pro organismus)
 • aminokyseliny= základní stavební kameny bílkovin a peptidů (organické kyseliny)
  • ve své molekule: NH2
  • 21
  • ribozomy: spojování a řazení
 • složky: enzymů, stavebních proteinů, receptorů, růstových faktorů, protein a peptid. hormonů, protilátek (imunoglobuliny)

PROTEOSYNTÉZA = syntéza nových bílkovin

 • podle informací v DNA (geny)
 • vstupují do biochemických a fyziologických dějů
 • přenos signálů v NS
 • regulace mitózy
 • syntéza (purinových a pyrimidinových bází = nukleové kyseliny)

   glukoneogeneze = z uhlíkatých zbytků: glukóza

esenciální aminokyseliny = organismus nevytváří, potrava

 • leucin, izoleucin, lysin, metionin, fenylalanin, treonin, tryptofan, valin

neesenciální aminokyseliny = v játrech i potrava

 • přenos aminové kyseliny – NH2 na jinou TRANSAMINACE (enzymy transaminázy)

deaminace: katabolické děje v játrech (aminokyseliny)

 • nadbytečný aminokyselinový dusík přeměna na NH3 + CO2 (močovinový/ornitinový cyklus) = netoxická močovina CO(NH2)2
 • 2NH3 + CO2 → H2NCOO− NH4+
 • následuje: H2NCOONH4+ → (NH2)2CO + H2O

dusíková bilance = míra metabolismu bílkovin

 • množství vyloučeného dusíku
 • negativní: odbourává více bílkovin, než vytváří
 • pozitivní: tvorba převažuje nad odbourávání

NUKLEOVÉ KYSELINY

 • vázané s proteiny: nukleoproteiny
  • v jádře buňky
 • obrovská molekula
 • skládají se z:
  • dusíkaté látky
  • cukr
  • kyselina fosforečná
 • tvorba bílkovin a přenos dědičných informací
 1. deoxyribonukleová kyselina (DNA)
 • v jádru buňky
 • základ chromozomů
 • zapsány kódy dědičné vlastnosti

2. ribonukleová kyselina (RNA)

 • stavební základ jadérka a ribozomů
 • několik typů
  • přenos genetického zápisu z DNA na ribozomy
  • zajišťuje činnost ribozomů: spojení aminokyselin = tvorba bílkovin
Metabolismus bílkovin – video