Metabolismus tuků

Metabolismus tuků – nahrávka
 • metabolismus tuků
 • lipidy
 • nerozpustnost
 • vztah k mastným kyselinám (syntéza)
 • triacylglyceroly, fosfolipidy, cholesterol

TRIACYLGLYCEROLY (triglyceridy)

 • neutrální tuky
 • 95%
 • 1 řetězec glycerolu, esterovou vazbou 3 acylové řetězce mast. kys.
 • štěpení (lipázy) → kys. a monoacylglyceroly (glycerolový řetězec + 1 acyl mastné kys.)
 • vstřebávání do ENTEROCYTŮ → resyntezují triglyceridy → CHYLMIKRONY (lipoproteinové částice) → míza → krev

TUKOVÁ TKÁŇ

 • vazivová

Hnědá

 • multilokulární adipocyty (drobné)
 • novorozeně (kolem lopatek)
 • udržování těl. teploty
 • převážně tepelná energie

Bílá

 • unilokulární adipocyty – velká tuková kapénka
 • břišní orgány
 • dlouhodobá zásoba
 • obezita, ischemická choroba srdce, vysoký tlak, diabetes, ledviny

CO PROZRADÍ INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI?

                     BMI = stupeň obezity

                     BMI = m/v2

                     m: hmotnost

                     v: výška

FOSFOLIPDY PATŘÍ K ZÁKLADNÍM SLOŽKÁM B. MEMBRÁNOVÝCH STRUKTUR

 • fosfoglyceridy – řetězec glycerolu

 estericky 2 řetězce mastných kyselin, 3. uhlík = fosfátová skupina + alkohol

CHOLESTEROL – NEBEZPEČNÝ I POTŘEBNÝ

 • steroidy
 • membrány, myelinový obal nervů
 • tvoří: vitamin D, žluč. kys., steroidní hormony přenos: LIPOPROTEINY

o nízké hustotě LDL

 • z jater do ostatních tkání
 • zvýšená koncentrace (zlého cholesterolu) → ateroskleróza

o vysoké hustotě HDL (hodný)

 • více bílkovin, míň tuku
 • z krve do jater
 • proti usazování aterosklerotických plátů

HYPERLIPIDEMIE

 • nadměrná koncentrace všech tuků v krvi
 • varovný příznak

TUKY JÍST, ČI NEJÍST?

 • 30% denní příjem
 • tuky rostlinného původu 14 %
 • nenasycené mast. kys.
 • snižuje hladinu cholesterolu X≥300mg/d
Metabolismus tuků – video