Mícha

Mícha – nahrávka
 • páteřní (hřbetní) mícha (medula spinalis)
 • provazcovitý, oploštělý útvar
 • 40 až 50 cm (novorozenec asi 14cm)
 • 30 g
 • horní část plynule přechází do prodloužené míchy, která je součástí mozku
 • šedá hmota (uvnitř míchy), tvar motýlích křídel, písmeno H
 • bílá hmota (na povrchu)
 • v zadních rozích míchy končí vlákna smyslových neuronů ve svazcích = zadní (dorsální kořeny)
 • v předních (ventrálních) rozích míchy vystupují axony motorických neuronů = přední (ventrální) kořeny
 • přední a zadní kořeny se spojují v míšní nervy
  31 párů míšních nervů = 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových 1 pár kostrční
 • míšní nervy vycházejí z páteře přes meziobratlové otvory
 • dvě základní funkce 

1) Převodní funkce

 • průchodiště nervových drah
 • dráhy vzestupné (senzorické) – vedou od receptoru do CNS
 • dráhy sestupné (motorické) – vedou z CNS k výkonným orgánům

2) Ústředí jednoduchých míšních reflexů

 • mikční, defekační, patelární reflex…
 • obranné reflexy
 • centra řídící pohyb končetin, trupu a bránice
 • centrum pocení
 • centrum udržující svalové napětí (tonus)

ŽIVOT NA INVALIDNÍM VOZÍKU

 • pokud jsou zasaženy sestupné nervové dráhy, může dojít k závažným poruchám hybnosti
 • paréza – částečné ochrnutí
 • plegie – úplná ztráta svalové činnosti
 • paraplegie = postižení obou dolních
 • kvadruplegie = postižení všech končetin

pacienti trpící plegii

 • invalidní vozíky
 • stálá asistenční pomoc
 • bezbariérové vchody, výtahy
Mícha – video