Mimojaderná dědičnost

mitochondrie se vyvinuly z bakterií

chloroplasty se vyvinuly z bakterií příbuzné dnešním sinicím

z chloroplastů se vytvářejí další plastidy: (chromoplasty, nebo leukoplasty)

Plastid – Wikipedie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Plastids_types_cs.svg/220px-Plastids_types_cs.svg.png

mitochondriální DNA (mtDNA) a chloroplastová DNA (cpDNA)

 • kružnicová molekula DNA
 • vlastní aparát umožňující tvorbu bílkovin
 • semiautonomní organely = v nové buňce se nevytváří, ale množí se dělením
 • mají 2 membrány

mtDNA

 • obsahuje 37 genů
 • některá tvorba enzymů řízena jádrem

Proč se genetici zajímají o mitochondrie a chloroplasty?

 • nový jedinec získává veškerou mimojadernou genovou výbavu pouze od mateřské gamety
 • proč?
  • mitochondrie (popř. chloroplasty) samičí gamety jsou po vstupu do vajíčka zničeny
 • matroklinita: je dědění vlastností výhradně po matce (maternální typ dědičnosti)

mutace mtDNA jsou většinou neutrální, neboť neovlivňují funkci proteinů

v současné době je známo 30 chorob podmíněných mutací mtDNA

př. epilepsie, encefalomyopatie

Mimojaderná dědičnost – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Plastids_types_cs.svg/1200px-Plastids_types_cs.svg.png
 2. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Animal_mitochondrion_diagram_cs.svg/330px-Animal_mitochondrion_diagram_cs.svg.png
 3. obrázek: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FChloroplast&psig=AOvVaw3C_R5nag20Gk_Z6xzsxfog&ust=1624259790150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOjwq7DVpfECFQAAAAAdAAAAABAN
 4. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Mitochondrial.jpg/250px-Mitochondrial.jpg

5. obrázek: https://mladyzdravotnik.cz/assets/uploads/sites/680/2018/05/epilepsie.png