MÍZNÍ OBĚH

Mízní oběh – nahrávka

Vznik mízy:

 • v periferních kapilárách, krev stále pod tlakem
 • proto část její tekuté složky jde do mezibuněčného prostoru = vytváří tkáňový mok (10,5 l)
 • přebytečný tkáňový mok odváděn jako míza
 • kromě tekutiny přecházejí buňky lymfocyty a makrofágy

Stavba mízního systému:

 • jednosměrná dráha vedoucí z mezibuněčných prostor do krve prostřednictvím mízních cév
 • konečný úsek, napojení na žíly

1) MÍZA (lymfa)

 • bezbarvá až bílá zakalená tekutina
 • složení téměř: krevní plazma
 • aktivně vytváří sraženinu
 • buněčná složka – 99% lymfocyty
 • za 24 hod vytvoří 2-3 l mízy
 • složení proměnlivé, závislé na úrovní látkové výměny
 • pomalý tok do žilní krve = mají taky chlopně (100 ml za hodinu)

rozdíl od krevní plazmy:

 • méně bílkovin
 • více tukových kapének
 • více látek z látkové výměny

odvádí z tkání:

  • vstřebané látky
  • odpadové produkty látkové výměny       

2) MÍZNÍ CÉVY

a/mízní kapiláry

 • začátek slepí v MP různých tkání
 • vytvářejí plošné sítě
 • nejsou: chrupavka, oční bělma, rohovka, čočka, mozek, placenta, kosti

b/sběrné mízní cévy

 • podobná stavba jako žíly (hladká svalovina, systém chlopní)
 • chlopně + průsvit. cévy = šňůry korálků

 c/mízní kmeny (mízovody)

 • míza se hromadí v hrudním mízovodu, vede mízu z dolní levé poloviny těla
 • pravostranný mízní kmen, proudí míza z pravé poloviny těla, oba proudí v blízkosti HDŽ

 3) MÍZNÍ UZLINY

 • šedé, fazolovité, nebo oválné tvary
 • 0,5 cm až 3cm
 • pokud dojde k zánětu, mohou se zvětšit
 • na povrchu každé je VAZIVOVÉ POUZDRO (z jehož nitra vystupují vazivové trámce)
 • prostor mezi vazivovými trámci je vyplněn T- a B- lymfocyty (množí se a vytvářejí protilátky) = říkáme, že mízní uzliny obsahují lymfatickou tkáň
 • nacházejí se zde fagocytující makrofágové
 • funkce: filtrace mízy (filtr)
 • zadržování cizorodých částic
 • zneškodňování bakterií
 • nádorové onemocnění – časté zachycení metastazujících nádorových buněk
 • zvětšení = zánět
  • konec:
   • likvidace infekce
   • rozpadem lymfatické tkáně, proniknutí infekce

nacházejí se:

 • pod kůží za ušními boltci (příušní uzliny)
 • podél krku (krční uzliny)
 • pod dolní čelistí (podčelistní uzliny)
 • v podpaží (podpažní uzliny)+ hrudní stěna a prsní žlázy
 • v tříslech (tříselné uzliny)
 • oblast střev ( střevní, mezenteriální uzliny)

vstupují do HILŮ = místa, kde do orgánů vstupují nervy a cévy

přístroje pro vyšetření uzlin: rtg, CT, NMR, UZ

…další orgány obsahující lymfoidní tkáň

 • slezina
 • brzlík
 • krční mandle
 • nosní mandle
 • kostní dřeň = vznik imunokompetentních buněk = zrání B- lymfocytů
 • brzlík = zrání T -lymfocytů

BRZLÍK (thymus)

 • horní část hrudníku, těsně za hrudní kostí
 • největší význam v 1. letech života
 • nejvyšší hmotnost = v pubertě (45g)
 • v dospělosti (15g)
 • ve stáří nahrazen tukovým vazivem
 • povrch je kryt vazivovou blánou
 • drobné přepážky člení tkáň na lalůčky (labuli)
 • význam pro T- lymfocyty (thymocyty)
  • vyzrávají
   • zaškolení = schopnost rozpoznat cizorodé struktury a přispět různým způsobem k jejich zneškodnění
  • 95 – 99% nových T-lymfocytů je v thymu zničeno = zajišťuje imunologickou toleranci

SLEZINA (splen, lien)

 • délka: 13cm
 • šířka: 4cm
 • levé podžebří dutiny břišní za žaludkem při páteři
 • povrch: hladké vazivové pouzdro             vazivové trámce          síť
 • oka sítě vyplněna houbovitou dření (pulpa)

a) červená pulpa

 • štěrbinovité prostory (sinusy) vystlány fagocytózními buňkami
 • tvořena širokými cévami, vyplněna červenými krvinkami
 • pohlcují přestárlé a poškozené erytrocyty
 • z hemoglobinu se získá železo, které se v kostní dřeni využívá k tvorbě nových erytrocytů
 • dozrávají zde nezralé erytrocyty a získávají charakteristický vzhled

b) bílá pulpa

 • v nitru se nacházejí B- a T- lymfocyty a monocyty
 • ty se mění na makrofágy
 • zahájena hormonální a buněčná imunitní reakce
 • za den 250 až 350 l krve
 • v nitroděložním životě je spojena s játry
 • tvořena drobným uzlíčky, vyplněna lymfocyty
  • je článkem imunitní obrany organizmu
  • dochází v ní k syntéze protilátek
  • slouží také jako krevní filtr s velkým množstvím makrofágů
Co je lymfatický systém? | Záhadná lymfa

Mízní systém; zdroj: https://zahadnalymfa.wbs.cz/obr49_lymfaticky_system.jpg

Mízní oběh – video