Molekulární biologie genu

GEN – základní jednotka genetické informace

 1. strukturní geny
  • obsahují informace o struktuře proteinů, popř. polypeptidů
  • geny kódující proteiny se stavební funkcí
   • základní složky cytoskeletu a MH
    • tubulin, kolagen, elastin, aktin, myosin…
   • geny kódující proteiny, popř. peptidy s biochemickou a fyziologickou funkcí
    • enzymy, buněčné receptory, regulační proteiny, protilátky, některé hormony
 2. geny pro funkční RNA
   • transkripční produkty nepodléhají translaci
   • geny kódující tRNA a rRNA

regulační oblasti genu

promotorpočáteční úsek, jehož sekvence není přepisována, ale před zahájením transkripce na ni nasedá molekula RNA – polymerázy

 • za promotorem leží vlastní transkripční jednotka (obsahuje informace k syntéze příslušného proteinu)
 • zakončena terminátorem
  • regulační oblast, po jejíž transkripci se RNA – polymeráza od matricového řetězce odpojí

promotor a terminátor má regulační význam v připojování a odpojování RNA – polymerázy

Jak vzniká u eukaryí mRNA

 • genetická informace se přepisuje z DNA na RNA (charakter primárního transkriptu) = heterogenní nukleární RNA (hnRNA)
 • posttranskripčními úpravami vzniká z hnRNA funkční mRNA (ta opouští jádro a vstupuje do ribozomu)
 • introny: úseky, které jsou z vlákna hnRNA vystřiženy ještě před translací
 • exony: funkční úseky, které z vlákna hnRNA nejsou vystřiženy
  • geny složené: větší počet intronů a exonů
  • geny jednoduché: transkriptázou přímo vzniká funkční mRNA (neobsahuje introny)
   • v prokaryotické b.
  • sestřih (splicing)
   • odstranění intronů a zformování funkční mRNA (složité)
   • snRNA (jaderné RNA)
    • komplementární k intronovým sekvencím v hnRNA
    • po navázání = vyštěpení intronu
    • a spojení exonových konců
Molekulární biologie genu – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://user.mendelu.cz/urban/vsg2/dna2/transkr_jednotka.gif
 2. obrázek: https://vydavatelstvi-old.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/figures/exon.01.jpg