Mozek

Mozek – video

MOZEK (cerebrum)

embryo

 • z 1. váčku vzniká koncový mozek a mezimozek
 • z 2. váčku vzniká střední mozek
 • z 3. váčku vzniká Varolův most, mozeček a prodloužená mícha
 • novorozenec – 400 g
 • dospělá osoba – 1350 až 1450 g
 • centrum některých jednoduchých reflexů = zejména orgány v hlavové části
 • sjednocení a vzájemná koordinace činností
 • vyšší nervová činnost (emotivní chování, učení, paměť, řeč)
 1. Mozkový kmen (truncus encephalicus)
 • spojuje mozek s míchou
 • prochází ním všechny nervové dráhy vedoucí z periferie do mozku a nazpět

a/ Prodloužená mícha (medula oblongata)

 • nitro = 4. mozková komora (pokračování míšního kanálku)
 • dýchací a kardiovaskulární centrum
 • řídící krevní tlak a činnost srdce
 • poškození velmi brzká smrt
 • obranné reflexy (kašlání, kýchání a zvracení)
 • polykací a trávící reflex
 • bílá hmota – nervové dráhy z hřbetní i míchy i hlavové nervy

b/ Varolův most (pons Varoli)

 • pouze u savců
 • stavebně i funkčně přímé pokračování prodloužené míchy
 • spojuje prodlouženou míchu s koncovým mozkem a mozečkem
 • regulace dýchání
 • šedá hmota – činnost slzných a slinných žláz

c/ Střední mozek (mesencephalon)

 • navazuje na Varolův most
 • zcela překryt hemisférami koncového mozku
 • prochází Sylviův kanálek (spojuje třetí a čtvrtou mozkovou komoru)
 • držení vzpřímené polohy těla, včetně hlavy
 • aktivuje mozkovou kůru (udržuje ji v bdělém stavu)= ochabování (spánek)
 • zadní strana = čtverohrbolí

 – horní dva hrbolky: nepodmíněné zrakové reflexy (pohyb očí, hlavy a těla)

 •  vyvolané světelnými podněty

dolní dva hrbolky: reflexní pohyb hlavy za zdrojem zvuku

mezi hrbolky: centrum pohotovostního strážného reflexu (úleková reakce, zrak, sluch …horor)

 1. Mozeček (cerebellum)
 • napojen na hřbetní míchu
 • 2 hemisféry
 • silně zvráštěný
 • Purkyňovy buňky (největší a nejsložitější buňky v lidském těle)
 • každá Purkyňova buňka spojena se statisíci ostatních mozkových buněk
 • senzoricko-motorické centrum
 • koordinuje úmyslné pohyby, udržuje svalový tonus (napětí)
 • rovnováha, vzpřímená poloha těla
 • lze přechodně oslabit alkoholem
 1. Mezimozek (diencephalon)
 • navazuje na přední část středního mozku
 • zcela překryt hemisférami koncového mozku
 • nitro = 3. mozková komora
 • tři základní oddíly
 1. Epitalamus
 • strop
 • vybíhá z něj epifýza (šišinka) = nadvěsek mozkový… endokrinní funkce (produkuje hormon melatonin)

2. Talamus

 • párový útvar, boční stěny mezimozku (P,L)
 • převážně šedá hmota
 • informace ze smyslových orgánů
 • pocit lidského „já“
 • má i motorické funkce

3. Hypotalamus

 • tenká stěna z šedé hmoty na spodině
 • nejvyšší řídící činnosti vnitřních orgánů
 • dýchání, krevní cirkulace, trávení a rozmnožování
 • regulace spánku a bdění
 • regulace tělesné teploty, množství tělních tekutin
 • homeostáza
 • afektivní a sexuální chování
 • připojuje podvěsek mozkový (hypofýza)
 • hormonální regulace

4.Koncový mozek (cerebrum)

 • levá a pravá hemisféra
 • v nitru 1. a 2. komora
 • příčně spojeny s nervovým trámcem = 200 – 300 mil nerv. vláken, které předávají signály z jedné do druhé hemisféry
 • mezi = hluboký podélný zářez

3 struktury:

a/ mozková kůra

 • šedá hmota (14mil neuronů) = šedá kůra mozková
 • nejmladší část = neokortex
 • nejvyšší řídící a integrační centrum
 • 2 až 5 mm
 • mozkové závity, mozkové rýhy (mezery)
 • asociační oblasti
 • vyšší nervová činnost
 • sídlo myšlení
 • lidské vědomí
 • mozkové rýhy: 4 laloky

1) Čelní lalok (lobus frontalis)

 • přední část mozku
 • motorická oblast
 • úmyslná pohybová aktivita
 • pyramidové neurony
 • pravá hemisféra = levá část těla
 • levá hemisféra = pravá část těla
 • Broccovo centrum řeči
 • spodina = čichové centrum

2) Temenní lalok (lobus parietalis)

 • vrchol
 • somatosenzorické centrum
 • signály z kožních, slizničních a svalových receptorů

3) Týlní lalok (lobus occipitalis)

 • zadní (dorzální) část
 • centrum zraku
 • barvy, tvary, pohyby

4) Spánkový lalok (lobus tempralis)

 • po stranách
 • centrum sluchu
 • Wernickeovo centrum řeči – rozpoznání lidské řeči

b/ bazální gangila

 • skupinky neuronů uložené pod mozkovou kůrou
 • pomocná motorická koordinační ústředí
 • koordinace neúmyslné (reflexní) pohybové aktivity s úmyslnými pohyby
 • vyšší nervová činnost

c/ limbický systém

 • komplexní instinktivní a emocionální chování
 • vytváření paměti
Mozek – video