Nadledviny

Nadledviny – nahrávka
 • horní díly ledvin, obaleny tukovým pouzdrem
 • 2 části

1) kůra nadledvin

 • kortikoidy = z chemického hlediska jde o steroidy, molekuly strukturně podobné cholesterolu

a) glukokortikoidy

 • kortizol
  • regulace hladiny glukózy v organizmu
  • zvyšuje metabolickou přeměnu bílkovin a tuků
  • stresová regulace
  • porucha kůry = Addinsonova nemoc, Cushingův syndrom

b) mineralokortikoidy

 • aldosteron
  • v ledvinových kanálcích zpětné vstřebání iontů sodíku a současně vylučování iontů draslíku + spolu se sodíkem se vstřebává i voda
  • homeostáza

2) dřeň nadledvin

 • buňky, původ nervové a náleží k vegetativní nervové soustavě
 • 2 hormony patřící do skupiny katecholaminů
 • vznik z aminokyselin tyrosinu
 • adrenalin (epinefrin)
  • tvorba pří psychické a fyzické zátěži
  • stimuluje srdeční činnost a v kosterních svalech vyvolává rozšíření cév = dochází ke zvýšení přítoku krve ke svalům a k srdci
  • podporuje štěpení glykogenu v játrech a ve svalech + rozklad tukové tkáně = tělo tak získává rychle upotřebitelné zdroje (glukózu a mastné kyseliny) pro svůj metabolismus
  • připravuje organismu na zvýšenou námahu
  • jeden z nejvýznamnějších hormonů při stresové reakci
  • na konci sympatických vláken
 • noradrenalin (norepinefrin)
  • strukturně příbuzný adrenalinu
  • zvýšení intenzity srdečních kontrakcí = zvyšování krevního tlaku

JE STRES NEBEZPEČNÝ?

stres = fyziologická odezva těla

 • hrozí psychické, či fyzické vypětí – přímé nebezpečí =poplachová reakce uvolňuje adrenalin = zvýšení krevního tlaku i tepové frekvence
 • krev z orgánů, které jí mohou postrádat (kůže, střeva) se přesouvá do těch, co jí potřebují (svaly, srdce, plíce, mozek)
 • současně vznikají energetické zdroje potřebné zejména pro svaly, srdce, mozek
 • následkem sníženého prokrvení trávicí trubice = zpomaluje se trávení = organismus schopen vydat maximální fyzický, či duševní výkon
 • dlouhodobé zvýšení stresu: většina aktuálně využitelných energetických zdrojů spotřebována = organismus psychicky i fyzicky vyčerpán
 • stres = biologický mechanismu s primárním úkolem chránit organismus
 • dlouhotrvající (chronický) nebo opakovaný stres = vyvolán nadmírnou prací, osobní problémy, finanční (extenční) problémy, strach z vážných onemocnění, nepříjemných událostí, nedostatek odpočinku = psychické poruchy (úzkostné stavy, deprese)
Nadledviny – video