Nervová činnost

Nervová činnost – video
 • repolarizace membrány: otevření kanálů pro draslík (do vnějšku) = vyrovnání
 • sodno-draselné pupmy: vrácení iontů na správnou stranu
  • K+ dovnitř
  • Na+ ven
 • energie: štěpení ATP

 

 • k převodu vzruchu dochází z axonu jedno neuronu na dendrit jiného neuronu = synapse axodendrické
  • nebo z axonu na tělo neuronu = synapse axosomatické
 • vlákna neuronů se v synapsích přímo nedotýkají, mezera = synaptická štěrbina
 • podle směru přenášení vzruchu rozlišujeme:

a) presynaptická membrána

 • struktura odkud vzruch přichází
 • vakovité či knoflíkové rozšíření nervového vlákna

b) postsynaptická membrána

 • část kam se vzruch přináší
 • neurotransmiter (mediátor) – látka vylučována z váčků do jiného neuronu
 • acetylcholin, noradrenalin
 • v postsynaptické membráně se váže na receptor
 • mění se propustnost pro Na+
  • EXCITAČNÍ SYNAPTICKÝ POTENCIÁL

CO JE TO REFLEX?

 • nervová činnost se uskutečňuje v soustavách neuronů uspořádaných do různě složitých nervových obvodů
 • ty zprostředkují odpověď organismu na změny vnějšího i vnitřního prostředí
 • reflexní oblouk = základní funkční jednotka nervového řízení (přenos signál z čidla nervovou dráhou k výkonnému orgánu)
 • vnější či vnitřní podnět je ve formě podráždění zaznamenán receptorem (čidlem)
 • typy čidel: nervové zakončení, smyslové tělísko, oko (receptorový orgán)…

 

 • receptor převádí ZMĚNU PROSTŘEDÍ na vstupní informaci, která je vedena

dostředivým (aferentním) nervem do CNS, kde je vyhodnocena a dále zpracována…potom prostřednictvím

odstředivého (eferentního) nervu vychází impulsy do výkonného (efektorového nervu)

= REAKCE na daný podmět

Reflexní oblouk

Jiří Prochaska

 • 1784 – ,,Úvaha o činnosti nervové soustavy‘‘

 

Ivan Petrovič Pavlov – laureát Nobelovky

 • 2 typy reflexů
 1. Nepodmíněný reflex
 • je vrozený
 • geneticky podmíněné reflexní oblouky
 • nižší nervová činnost
 • zornicový, slinný, defekační nebo patelární (čéškový) reflex = kladívko
 1. Podmíněný reflex
 • zisk během učení života
 • centrum v mozkové kůře
 • vzniká = spojení jakýmkoliv smyslového podnětu s nepodmíněným reflexem
 • pokus na psech, citrón a dítě
 • vyšší nervová činnost…chování, učení a paměť
Nervová činnost – video