Nervová tkáň

Nervová tkáň – nahrávka

Nervová tkáň

neuron = tvorba a přenos nervových signálů (nervová buňka)

 • skládá se z těla (soma), které obsahuje buněčné jádro a cytoplazmu (neuroplazma) => z těla vychází nervová vlákna (2 tipy)

1) DENDRITY

 • větší počet
 • krátké výběžky, které přijímají signály z jiných neuronů, nebo smyslových buněk
 • transport impulsu z vnějšku do vnitra = vlákna dostředivá

2) NEURIT (axon)

 • je obalen myelinovou pochvou (tuková substance myelin)
 • některé velmi dlouhé (míšní neurony až 1m a víc)
 • z každého neuronu pouze jeden neurit
 • místo výstupu = iniciální segment
 • transport impulsu z nervové buňky do tkáně = vlákna odstředivá
 • neurony uspořádány ve sledech
 • každé vlákno v kontaktu s dalšími } místa styku = SYNAPSE
  • vzájemné synapse umožňují přenos vzruchů
 • neurony vyžadují pravidelný přísun glukózy
 • extrémně citlivé na dostatečné zásobení kyslíkem => důvod, proč po 4–6 min srdeční zástavy nastává mozková smrt (není možné pacienta oživit)
 • malá schopnost regenerace
 • počet neuronů je vždy stejný
  • jednou zaniklé buňky už nejsou nahrazovány… pouze poškozený neurit
Neuron a jeho stavba | Mentem.cz

neuron; zdroj: https://www.mentem.cz/static-155/uploads/blog/illustrations/neuron.png

3 typy neuronů (podle funkce)

a/ SENZORICKÉ (smyslové neurony)

 • součást periferního systému
 • vede signály ze smyslových orgánů do CNS
 • neurony dostředivé (aferentní)

b/ INTERNEURONY

 • všechny neurony uložené uvnitř CNS

c/MOTORICKÉ (hybné neurony)

 • periferní systém
 • vede signály z CNS k výkonným (efektorovým) orgánům
 • neurony odstředivé (eferentní)

NEUROGLIE (gliové buňky)

 • zajišťují výživu nervových buněk
 • některé fagocytóza
 • nevedou, nevytvářejí vzruchy
 • 10 – 50 × víc než neuronů
Typy neuroglií
 • 44 miliard neuronů (jedinci až 100 mld)
  • 15mld v koncovém mozku
  • 30mld v celém mozku
 • délka nervových vláken 500 000 km
Nervová tkáň – video