Obecná charakteristika živých soustav

 • organismus (jedinec)
  – základní životní funkce = schopny samostatného života
  –  jednobuněčné (mikroorganismy)
  – mnohobuněčné
 • populace
  – geneticky příbuzné organismy
 • druh
  – geneticky příbuzné populace

řadíme i viry (některé vlastnosti živých soustav)

VLASTNOSTI
1) přítomnost DNA, RNA a proteinů
 – mezi molekulami se vyvinuly vztahy pro základní životní funkce:
            metabolismus
            autoreprodukce
– přenos dědičné informace
– působí katalyticky (enzymy)

2) vysoká organizace a stupňovitost (hierarchie)
atom – molekuly – makromolekuly – organely – buňky – tkáně – orgány – orgánové soustavy – organismus – populace – ekosystém

3) otevřené systémy
– se svým okolím si vyměňují látky, energii a informace
– ustálený (stacionární) stav struktury
– udržován: tok látek, energie, informace mezi nimi a okolím

              a) tok látek
                       – příjem živin a jejich zpracování
               b) tok energie
                       – neustálý příjem energie a její přeměna na volnou energii
                       – výdej neupotřebitelné energie (teplo)
               c) tok informace
                       – procesy spojené s přenosem a přeměnou informace

4) schopnost autoregulace
 samoregulace = přizpůsobování se změněným podmínkám prostředí, regulují    pochody, které v nich probíhají

5) metabolismus
– souhrn enzymových reakcí, zajišťujících přeměnu přijatých látek a energie

6) autoreprodukce
– schopnost se vyvíjet
              vývoj individuální (ontogenetický)
              vývoj druhový (fylogenetický)

7) dráždivost
– schopnost reakce na vnější podněty

materiály ke stažení: