Ploštěnci

Ploštěnci – nahrávka

obecná charakteristika

 • schizocoelní tělní dutina
 • tělo je dorzoventrálně (z hřbetní na břišní stranu) zploštělé
 • povrch jednovrstevný řasinkový epitel se slizovými žlázkami a tuhými útvary, tzv. rhabdity – živočich je vystřeluje při podráždění
 • parazitičtí zástupci nemají řasinkový epitel, ale kutikulu, která je chrání před trávicími enzymy hostitele

pohyb:

 • mají tzv. kožně svalový vak (svalové pruhy uložené podélně, příčně a okružně) – pohyb je zajištěn kmitáním řasinek epitelu

příjem potravy

 • ústa a entodermální střevo, které končí slepě u ploštěnek je vychlípitelný hltan a mimotělní trávení
 • endoparazitické druhy se vyživují osmotrofně (celým povrchem těla)

dýchání

 • dýchají celým povrchem těla
 • nebo bez přístupu kyslíku – anaerobně u endoparazitických zástupců

cévní systém

 • tělní tekutina je hydrolymfy

vylučování

 • primitivní plaménkové buňky s protonefridiálními kanálky

provazcovitá nervová soustava

 • mají miskovité oči a hmatové laloky

Rozmnožování

hermafroditi

vzácněji se vyskytuje gonochorismus

SYSTÉM PLOŠTĚNCŮ

Kmen ploštěnci má tři třídy:

 • Ploštěnky
 • Motolice
 • Tasemnice

Třída: Ploštěnky

 • volně žijící ploštěnci
 • obývají sladké i mořské vody, mohou žít také ve vlhké půdě
 • Jejich pokožka je obrvená s hlenovými žlázkami.
 • chemoreceptory – pro registraci chuti a čichu
 • fotoreceptory – oči
 • žijí dravým způsobem života – velkou kořist mohou trávit mimotělně a poté nasávat vychlípitelným hltanem
 • významnými bioindikátory – reagující na znečištění vody

 Rozmnožování:

 • jsou zpravidla hermafroditi
 • nepohlavní rozmnožování –příčné dělení
 • pohlavní rozmnožování – obalují svá vajíčka do kokonů, které lepí pod kameny ve vodě

Zástupci:

 • Ploštěnka mléčná – má mléčně bílou barvu, žije obvykle v tekoucích vodách pod kameny.
 • Ploštěnka horská – má na hlavové části drobné „růžky“.
 • Ploštěnka potoční – má hlavovou část ve tvaru kopí

Třída: Motolice

 • endoparazité teplokrevných obratlovců
 • mají nečlánkované tělo
 • dvě přísavky – ústní a břišní
 • vývoj v jednom nebo dvou mezihostitelích
 • v dospělosti je celá tělní dutina vyplněná složitou pohlavní soustavou, která je velmi výkonná
 • parazitický způsob života – potlačení některých jejich orgánů (např. smyslového či pohybového ústrojí)
 • ochranných ústrojí
 • velký význam z hlediska humánní i veterinární medicíny

Zástupci

 • motolice jaterní – cizopasí zejména u ovcí v jejich žlučovodech
  • proterandričtí hermafrodité – spermie dozrávají dříve, z toho vyplývá, že vajíčka nemohou být oplozena vlastními spermiemi
  • oplozená vajíčka se vyplavují žlučovody a následně výkaly opouštějí tělo
  • pokud se dostanou do vody, mění se v obrvenou larvu miracidium, ta se musí do 24 hodin dostat do plášťové dutiny Bahnatky malé (plž)
   • v její slinivkojaterní žláze vzniká vakovitá sporocysta
   • rýhováním uvnitř sporocysty vzniká protáhlá larva redie, uvnitř které se tvoří pohyblivé larvy s přísavkami, tzv. cerkárie (motoličky s ocáskem)
   • ty opouštějí tělo svého mezihostitele (Bahnatky)
   • encystují se a ulpívají na zatopených rostlinách
   • když opadne voda, jsou cerkarie spásány s trávou hostitelem, např. ovcemi
   • v žaludku hostitele (např. ovce) cysta praská a larva proniká do jater, kde dorůstá v dospělou motolici
 • Krevnička močová
  •  způsobuje u člověka krvácení močových cest a sekundárně těžké záněty močového měchýře
  • její vajíčka mají ostrý hrot, kterým proděraví stěny krevních kapilár
  • rozšířená zejména v oblastech severní Afriky (Egypt), jihozápadní Asie,  z evropských zemí také (Portugalsko)
  • gonochorista

Třída: Tasemnice

 • v dospělosti žijí endoparaziticky, nejčastěji ve střevě obratlovců.
 • potravu přijímají osmotrofně
 • dýchají anaerobně
 • každý článek představuje samostatnou reprodukční jednotku – obsahuje samčí i samičí pohlavní orgány
 • K oplození dochází buďto mezi různými články stejné tasemnice, nebo mezi dvěma tasemnicemi

stavba těla:

 • hlavička (scolex)přichycovacími orgány (přísavky, věnce háčků)
 • krček (intenzivní dělení buněk)
 • tělní články (proglotidy) – až několik tisíc

zástupci:

 • tasemnice dlouhočlenná
  • dospělec parazituje v tenkém střevě člověka (dnes se téměř nevyskytuje)
  • délka 2 4 metry
  • na hlavičce 4 kruhovité přísavky a věnec háčků
  • mezihostitel = prase
  • nepřímý vývoj přes larvu onkosféru, která se dostává do krevního oběhu mezihostitele (prasete) a s ním do svalů, kde se přeměňuje na klidové stádium zvané boubel (bělavé váčky)
  • člověk se nakazí nedostatečně tepelně upraveným vepřovým masem obsahujícím boubele
  • boubele se dostanou do žaludku člověka v tenkém střevě se z boubele uvolní hlavička tasemnice skrčkem přichytí ke stěně tenkého střeva a začnou se tvořit články těla tasemnice
 • tasemnice bezbranná
  • dospělec parazituje v tenkém střevě člověka (u lidí je rozšířenější než t. dlouhočlenná díky větší konzumaci syrového hovězího masa např. tatarský biftek)
  • délka 3 – 10 metrů (až 2000 článků)
  • na hlavičce chybí háčky, pouze přísavky
  • mezihostitelem je skot (hovězí dobytek)
  • člověk se nakazí nedostatečně tepelně upraveným hovězím masem obsahujícím boubele
  • příznaky mohou být nechutenství, zvracení, bolest hlavy

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://ostrava.educanet.cz/www/biologie/images/stories/plotnka.png
 2. obrázek: Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, nakladatelství Olomouc
 3. obrázek:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Dendrocoelum_lacteum.jpg/405px-Dendrocoelum_lacteum.jpg by Andreas Neudecker
 4. obrázek: Eduard Sola, wikipedia commons
 5. obrázek: https://rybicky.net/obr/plzi/max/2000.jpg
 6. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Fasciola_hepatica_cycle_in_Czech.jpg
 7. obrázek: https://rizenadetoxikace.cz/wp-content/uploads/images.jpg
 8. obrázek: http://www.atlaszvirat.cz/fotogalerie/profil/tasemnice-dlouhoclenna.jpg
 9. obrázek: http://www.atlaszvirat.cz/fotogalerie/profil/tasemnice-bezbranna.jpg
 10. obrázek: https://www.zuova.cz/Content/files/novinky/tasemnice4.gif