Přehled nervů

Přehled nervů – nahrávka
 • Senzorická funkce: registrace a příjem vnitřních a vnějších podnětů, v CNS rozbor a
      • vyhodnocení výstupní informace
 • Výkonná funkce: na základě přijatých informací vytvoří odpověď
 • Asociační funkce: složitější koordinace jednotlivých složek NS = vyšší nervová činnost

CO JE TO NERV?

Nerv (nervus) = svazek nervových vláken (axony, dendrity)

 • různá tloušťka, délka
 • poškození: včas vyhledat lékaře
 • obklopen pojivem a zásoba krevními cévami
 • senzorická i motorická
 • tělo → CNS, CNS → tělo
 • nervové uzliny (ganglie)
 • zvlněná (rezerva)
 • úraz: přerušení, necítí hmatové vjemy

PERIFERNÍ NERVY

 • Somatická část
  • činnost kosterního svalstva = motorická aktivita (ovládat vůlí)
  • reflexní pohyby, lokomoce (přesun z místa na místo), řečové a grafické projevy
  • mozková kůra: nejvyšší oblast řídící motorickou část
  • přímé spojení: kortikospinální (pyramidové) dráhy
  • nepřímé spojení: větší počet neuronů, extrakortikospinální (mimopyramidové) dráhy
  • pomalejší přenos signálu, řídí pomalé (hrubé) pohyby
  • udržování svalového napětí
  • vzájemná kombinace
  • senzorické nervové dráhy
   • přenos informace ze smyslových tělísek (kůže, pohybový systém)
 • Autonomní (viscerální) část
  • inervuje vegetativní oblast
  • trávící, dýchací, vylučovací, pohlavní soustava atd.
  • všechny nerv. vlákna vstupující do žláz, hladkého útrobního svalstva, do kůže, cév i svalstva srdečního                         
 • výstupní část autonomního nervstva
  • parasympatikus
  • sympatikus 

vlákna SYMPATIKU

 • z hrudní a bederní míchy
 • sympatický kmen = ganglia propojená vlákny (pruh nervové tkáně)
 • noradrenalin: hlavní mediátor na koncích sym. vláken

vlákna PARASYMPATIKU

 • z mozkového kmene a z křížové míchy
 • ganglia uložena v těsné blízkosti inervovaného orgánu
 • hlavový nerv (bloudivý)
 • acetylcholin – mediátor na konci paras.vláken
 • protichůdné (antagonistické) působení

AKTIVITA SYMPATIKU I PARASYMPATIKU

Jednoduchá reflexní činnost:

 • vyprazdňování močového měchýře
  • defekace
  • řízena reflexními centry v míše

Složitější vegetativní funkce:

 • řízení činnosti trávicí, oběhové soustavy
 • ovládány z prodloužené míchy
 • vyžadují koordinace z vyšších nervových center

Aktivace sympatiku:

 • z hypotalamu
 • vždy, když připravuje organismus na zátěž (p,f)
 • řízení stresových situací
 • zvýšení dechové frekvence, srdeční činnosti, tlaku

Aktivace parasympatiku:

 • celkový útlum organismu
 • působení když je tělo v klidu
 • zvýšení sekrece trávících šťáv
 • zrychlení peristaltických pohybů = zvýšený přívod živin do tkání = zotavení organismu
 • snížení dechové i tepové frekvence, tlaku

MÍŠNÍ NERVY ZBLÍZKA

31 párů

Přehled míšních nervů
 • přední a zadní kořeny = výstup spinálního nervu
  • přední: vlákna odstředivá (eferentní, motorická)
  • zadní: vlákna dostředivá (aferentní, senzorická), vsunutá senzorická uzlina (ganglium)
 • míšní nerv = spojení předního a zadního kořene

po výstupu z páteřního kanálu, dvě větve (dostředivá i odstředivá)

 • Zadní větev
  • krátká a tenká
  • motorická i senzorická zadního (dorzálního) oddílu trupu
  • inervuje zádové svaly a zároveň slouží k vedení vzruchu ze smyslových tělísek v kůži v oblasti zad
 • Přední větev
  • delší a silnější
  • motorická i senzorická inervace předního ventrálního oddílu trupu
  • přední část trupu i svalstvo končetin
  • přenáší vzruchy ze smyslových tělísek v kůži na přední části trupu a na končetinách
  • přední složitější uspořádáni než zadní
  • nervové pleteně: přední větve míšních nervů navzájem propleteny

a) krční pleteň

 • přední větve prvních čtyř krčních nervů
 • inervace kůže v oblasti krku, bránici a většina krčního svalstva

b) pažní pleteň

 • přední větve 5. až 8. krčního nervu
 • do podpažní jamky – výstup několik senzitivních i motorických nervů
 • inervace kůže na horní končetině, svaly horní končetiny, některé svaly zad a hrudníku

c) mezižeberní (hrudní) nervy

 • netvoří pleteně, jednoduchá podoba
 • sledují oblouky jednotlivých žeber
 • inervace kůže na hrudi a na břichu, mezižeberní svaly, přední a boční skupina břišních svalů

d) bederní pleteň

 • přední větve 1. až 3. bederního nervu
 • po stranách bederní páteře a po přední ploše pánve až na přední plochu stehna
 • inervují kůži v bederní oblasti a kůži na přední ploše stehna, zadní skupina břišních svalů, přední skupina pánevních a stehenních svalů

e) křížová pleteň

 • přední větve 4. až 5, bederního nervu, všech křížových nervů a kostrč.
 • nejrozsáhlejší
 • po stranách křížové kosti =(pokr.) dolní končetina
 • inervace kůže hýždě, kůže (zadní plocha, stehna, na bérci + kůže zevních pohlavních orgánů, zadní skupina pánevních a stehenních svalů bérce a nohy
 • nejsilnější nerv = sedací nerv (délka dolní kon.)

JAK SE VYZNAT V HLAVOVÝCH NERVECH?

 • 12 párů hlavových (kraniálních) nervů
  • a II. (čichový + zrakový nerv) – výchylky předního mozku
 • ostatní odstupují z mozkového kmene, v šedé hmotě = jádra
 • čistě senzorické, čistě motorické = nervy smíšené
 • svaly, smyslové orgány a některé žlázy (hlava, krk)
 • nerv – bloudivý (inervuje orgány v dutině břišní)
Přehled 12ti hlavový nervů