PŘEHLED SVALŮ

svaly hlavy

 • spánkový sval – m. temporalis
 • žvýkací sval – m. masseter
 • 2 křídlaté svaly – mm. pterogoidei
 • mimické
 • čelní a spánkový s.; kruhový oční svěrač; kruhový ústní svěrač; tvářový s.; mimický sval ústního koutku

svaly krku

 • 2x šikmý sval – m. scaleni
 • zdvihač hlavy – m. sternocleidomastoideus
 • nad- a podjazylkové svaly (zvedají, resp. táhnou dolů hrtan)
 • trapézový sval – m. trapezius (mezi krkem a ramenem)

hrudní svaly

 • vnitřní a vnější mezižeberní svaly – mm. intercostales (navozují dech)
 • velký a malý prsní sval – mm. pectorales (pomocné dýchací)
 • pilovitý boční sval (křidýlko; pomocný dechový + vzpažení HK)

svaly břicha

 • zevní a vnitřní šikmý sval – m. obliquus externus et internus abdominis
 • příčný sval – m. transversus abdominis (oba na boku)
 • přímé břišní svaly – mm. recti
 • tříselný vaz – ligamentum inquinale; v tříselném kanálu u M semenný provazec, u Ž vaz upevňující dělohu

zádové svaly

 • otáčení, záklon, vzpřímená poloha, …
 • trapézový sval – m. trapezius (trojúhelník vzadu na hrudníku)
 • deltový sval (rameno) – m. deltoideus
 • široký zádový sval
 • velký hýžďový sval

svaly HK

 • deltový sval (rameno, abdukce HK) – m. deltoideus
 • pažní sval – m. brachialis
 • trojhlavý pažní sval (vzadu) – m. triceps brachii
 • dvojhlavý pažní sv. (vepředu) – m. biceps brachii
 • hákový sval – m. coracobrachialis
 • předloktí: natahovače ruky a ohýbač lokte (dlaňová strana); natahovače ruky a prstů (hřbet předl.)
 • ruka – hluboké dlaňové svaly a svaly prstů

svaly DK

 • velký hýžďový sval – m. glutaeus maximus (zanožení)
 • čtyřhlavý stehenní s. – m. quadriceps femoris (v úponu dole je čéška)
 • přímý stehenní sval
 • krejčovský s. (šikmo přes stehno)
 • bérec: trojhlavý lýtkový sval – m. triceps surae (Achilovkou k patní kosti; ohýbač nohy), přední bércové svaly
 • noha: hluboké svaly nohy a svaly prstů
Přehled svalů; zdroj: https://ostrava.educanet.cz/www/biologie/images/stories/svaly.jpg