Prvoci

Prvoci – nahrávka
 • eukaryotické mikroorganismy
 • jediná buňka vykonávající všechny základní životní funkce
 • může obsahovat polysacharidovou buněčnou stěnu
 • někteří prvoci vytvářejí schránky
 • k pohybu slouží:
  • panožky
  • bičíky
  • brvy
  • řasinky
  • undulující membrány
 • vnitřní oporná struktura = osní okénko
 • obsahují 1 nebo více jader
 • membránové struktury: ER, mitochondrie, Golgiho komplex
 • potravní vakuoly (příjem potravy)
 • pulzující vakuoly (osmoregulace, odstraňování zplodin metabolismu)
 • rozmnožování 2 typy
  • nepohlavní
 • dělení
  • příčné (např. nálevníci)
  • podélné (např. bičíkovci)
 • pučení
 • schizogonie: rozpad jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných
  • pohlavní
   • výměna části mikronukleu, gamogonie = zahrnuje tvorbu pohlavních buněk
  • schopnost tvořit cysty (kořenonožci, nálevníci)
  • schopnost tvořit spory (výtrusovci) – odolnost vůči nepříznivým životním podmínkám
  • žijí ve vodě
  • některé druhy: parazité, komenzálové, symbionti

SYSTÉM ŘÍŠE PRVOCI

PRAPRVOCI

 1. Bičíkovci
  • pohyb: 1 a více bičíků
  • příjem potravy:
   • osmoticky
   • v povrchové membráně malé váčky, pohlcení makromolekul = pinocytóza
   • pohlcení větší kořisti = fagocytóza
  • často parazité, nebo symbionti

 zástupci:

 • trypanozoma spavičná
  • napadá člověka
  • přenášena mouchou (tse-tse)
  • výrazně pozměněná mitochondrie (kinetoplast)
  • způsobuje spavou nemoc (v mnoha případech končí smrtí)
  • podobné onemocnění (nagana) postihuje i kopytníky
 • bičenka poševní
  • přenášena pohlavním stykem
  • způsobuje výtoky = nemoc trichomoniáza
  • u těhotných může infekce způsobit spontánní potrat
  • léčba: entizol
 • brvitky
  • velké množství bičíků
  • symbionti ve střevě termitů (umožňují jim trávit celulózu)
 • lamblie střevní
  • 8 bičíků
  • 2 jádra
  • způsobuje střevní onemocnění u dětí – napadení buněk stěny tenkého střeva
 • krásnoočka zelená
  • tvoří zelené povlaky na dně stojatých vod silně znečištěných organickými látkami
  • někdy tvoří tenké blanky při hladině (neuston)
  • jejich organely opory a ochrany tvoří periplast nebo pelikula

Druhy obsahující chloroplasty se vyživují mixotrofně:

 • kromě oxidu uhličitého využívají jako zdroj uhlíku též organické látky rozpuštěné ve vodě
 • chloroplasty získali sekundární endosymbiózou
 • v jejich buňkách je rovněž stigma – světločivná skvrna, která umožňuje krásnoočkům vyhledávání optimálních podmínek pro fotosyntézu
 • při dlouhodobém zatemnění ztrácí tyto druhy chloroplasty a vyživují se pouze heterotrofně

Druhy bez chloroplastů se vyživují heterotrofně.

2. Kořenonožci

 • heterotrofní výživa (neobsahují chlorofyl)
  • vstřebávání celým povrchem těla = osmotrofní výživa
  • fagocytóza (pomocí panožek)
  • tvoří zároveň potravní vakuoly, kde probíhá trávení
  • třídy:

měňavky

 • měňavka úplavičná
  • střevní parazit
  • způsobuje úplavici (krvavé průjmy a horečky)
 • měňavka zubní
  • žije v povlaku zubů
 • měňavka půdní
  • obývá půdu a vlhké mechy
 • měňavka velká
  • žije v detritu stojatých vod, v akváriích a ve slizu na vodních rostlinách

krytenky

 • sladkovodní prvoci
 • žijí ve schránkách z chitinu, které samy vylučují
 • typickým znakem jsou zrníčka písku nalepená na jejich schránkách
  • štítovka
  • rozlitka hruškovitá

dírkonožci

 • výhradně mořští zástupci
 • silné schránky z uhličitanu vápenatého, v nich otvůrky pro nitkovité panožky
 • žijí na dně moří (vzhledem ke své větší hmotnosti)
 • Známe je od nejstarších prvohor, většina z 2 000 druhů je fosilních
 • značný geologický význam, v současné době tvoří asi 1/3 mořského dna – v průběhu vývoje Země vznikly mohutné vrstvy vápencového bahna, které se staly základem pro vznik křídových pohoří – Pyreneje, krasová území v jižní Evropě ad.

slunivky

 • výhradně sladkovodní (rašeliniště)
 • kulovité tělo ve schránce z SiO2 (+chitin)
 • nitkovité panožky
  • slunivka obecná

mřížovci

 • mořští planktonní prvoci
 • schránky z SiO2 – ozdobné, s otvory pro panožky

VÝTRUSOVCI

 • parazitují v buňkách a tělních dutinách živočichů (bezobratlých i obratlovců). Jedná se o endoparazity (= vnitřní paraziti)
  • jsou původci těžkých onemocnění člověka a hospodářských zvířat
  • osmotrofní výživa (vstřebávání celým povrchem těla)
  • nemají organely pohybu, chybí pulzující vakuoly
  • APIKÁLNÍ KOMPLEX – soubor organel k přichycení k hostitelskému organismu
  • metageneze – střídání nepohlavního rozmnožování (sporogonie s tvorbou spor) s pohlavním (gamogonie)

krvinkovky

 • cizopasníci červených krvinek obratlovců
 • původci těžkých onemocnění
 • ve vývoji střídají dva hostitele (obratlovci a krev sající členovci)

zástupci:

 • zimnička
  • způsobuje různé formy malárie = bahenní zimnice (tropy, subtropy)
  • přenašečem je samička komára rodu Anopheles
  • střídají dva hostitele:
  • mezihostitelobratlovec, v něm nepohlavní rozmnožování (schizogonie)
  • hlavní hostitelčlenovec sající krev – v trávicím ústrojí komára pohlavní rozmnožování (kopulace)
  • průběh onemocnění: do krve uvolněné metabolity způsobují malarické záchvaty (až vysoké horečky 41 °C a následné zimnice)
  • lék proti malárii – chinin (alkaloid z kůry chininovníku)
  • boj: hubení larev komárů pomocí ryb nebo vysušování bažin

kokcidie

  • paraziti buněk členovců a obratlovců
  • napadají játra, ledviny
  • způsobují kokcidiózu
 • kokcidie jaterní
  • způsobuje kokcidiózu králíků a zajíců
  • projevuje se hnisavými záněty žlučovodů, průjmem
  • játra s bělavými skvrnami (hnisavá ložiska)
 • kokcidie kočičí
  • parazituje v bílých krvinkách
  • způsobuje onemocnění toxoplazmózu
  • na člověka je přenosná především z koček
  • nebezpečná pro těhotné ženy, hrozí poškození plodu
  • u dětí se projevuje zduřelými mízními uzlinami a únavou, u dospělých mírný průběh (onemocnění není smrtelné)

NÁLEVNICI

 • nejsložitější a vývojově nejpokročilejší skupina prvoků. Vyskytují se všude (voda, vlhká půda)
 • pohyb – brvy
 • organely příjmu a zpracování potravy: buněčná ústa, buněčný hltan, potravní vakuola, buněčná řiť = hlavně bakterie, výjimka u endoparazitů – osmotrofní výživa
 • 2 jádra:
  • makronukleus – větší jádro, řídí vegetativní funkce (všechny mimo rozmnožování, např. vylučování trávicích enzymů)
  • mikronukleus – menší jádro, má funkci rozmnožovací (nositel genetické informace – DNA)

Rozmnožování:

 • nepohlavní: podélné dělení
 • pohlavní: konjugace

2 nálevníci se k sobě přiloží buněčnými ústy ➡ rozpad makronukleu ➡ dvakrát se dělí mikronukleus ➡ 4 jádra (3 degenerují) ➡ zbylé se rozdělí na menší haploidní migratorní jádro – samčí funkce a větší haploidní stacionární jádro – samičí funkce

migratorní jádra si nálevníci vzájemně vymění buněčnými ústy ➡ poté splynou se stacionárními jádry ➡ nálevníci se opět oddělí od sebe ➡ obnova makronukleu ➡ následuje nepohlavní rozmnožování

 • trepka velká
  • ve sladkých vodách s organickým odpadem
  • často v senném nálevu (velikost 0,2 mm)
  • bioindikátor stupně znečištění vod
 • vířenka
  • žije přisedle, pohárkovité tělo
 • kožovec rybí
  • parazit, vrtá chodbičky v kůži ryb
 • bachořci
  • žijí v žaludcích přežvýkavců, zde se živí bateriemi, které pomáhají rozkládat celulózu (symbióza)

HLENKY

 • výživa fagocytóza
 • živí se bakteriemi, prvoky, kvasinkami
 • výskyt: vlhké a stinné místa

Plazmodium je buněčná masa obklopená membránou s mnoha jádry, které vzniká dělením jader bez následujícího dělení buňky.

 • jednobuněčné haploidní myxaméby
  • pohyb – přelévání protoplasu
 • jednobuněčné haploidní myxomonády
  • pohyb – 2 stejně dlouhé bičíky
 • diploidní mnohojaderné plazmodium
 • slizovka tříslová
  • krémově nažloutlý kašovitý povlak záhy dostává citrónově žlutou barvu a tvoří bochánky
 • vlčí mléko
  • plodnice: kulovitý tvar, přisedlá, jemně bradavčitá až jakoby šupinkatá, barvy béžové, světle červené až červené, na pařezech
Prvoci – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://cit.vfu.cz/sychrao/www/mmp%200101%20Excavata/Orb.Trypanosoma%20s%20popiskama_zmensenina.jpg
 2. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg/220px-Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg
 3. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Amoeba_%28PSF%29.png
 4. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg/220px-Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg
 5. obrázek: https://slideplayer.cz/slide/3331781/11/images/5/A+Pod%C3%A9ln%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+bi%C4%8D%C3%ADkovc%C5%AF.jpg
 6. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Typy_endocyt%C3%B3zy.jpg
 7. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Tb_brucei.jpg
 8. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Trypanosoma_sp._PHIL_613_lores.jpg/225px-Trypanosoma_sp._PHIL_613_lores.jpg
 9. obrázek: https://www.osel.cz/_popisky/116_/s_1168673735.jpg
 10. obrázek: https://www.osel.cz/_popisky/116_/s_1168673850.jpg
 11. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Hypermastigida.jpg
 12. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Reticulitermes_flavipes_K8085-6.jpg
 13. obrázek: https://botanika-puchnerova.estranky.cz/img/mid/6/lamblie-strevni-1.jpg
 14. obrázek: https://img.obrazky.cz/?url=268f32c954f5bd6c&size=2
 15. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Euglena_scheme_no_arrows.svg/1200px-Euglena_scheme_no_arrows.svg.png
 16. obrázek: https://slideplayer.cz/slide/3759018/12/images/6/Kr%C3%A1snoo%C4%8Dko+zelen%C3%A9+%28Euglena+viridis%29.jpg
 17. obrázek: https://ostrava.educanet.cz/www/biologie/images/stories/stitovka_obecna.jpg
 18. obrázek: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto01/foto_009.jpg
 19. obrázek: https://ostrava.educanet.cz/www/biologie/images/stories/rozlitka_hruskovita.jpg
 20. obrázek: https://ostrava.educanet.cz/www/biologie/images/stories/slunivka.jpg
 21. obrázek: http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgjun99/rad2.jpg
 22. obrázek: https://c1.primacdn.cz/sites/default/files/1/8/5366481-istock-1175264812.jpg
 23. obrázek: https://img.cncenter.cz/img/11/normal690/6591393_malarie-v0i.jpg?v=0i
 24. obrázek: https://www.ifauna.cz/upload/discussion/gallery/201009/4c80b7599223d.jpg?ver=1283503963
 25. obrázek: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto01/foto_015.jpg
 26. obrázek: https://zdravi.euro.cz/leky/wp-content/uploads/2019/08/Toxoplazmoza.jpg
 27. obrázek: https://slideplayer.cz/slide/2869647/10/images/41/Trepka+velk%C3%A1+-+anatomie.jpg
 28. obrázek: https://docplayer.cz/docs-images/60/44373282/images/35-0.png
 29. obrázek: https://sites.google.com/site/biomachgbn/_/rsrc/1310513512555/biologie-protist/prvoci/06b_konjugace%20bez%20textu.png?height=237&width=320
 30. obrázek: https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto01/foto_021.jpg
 31. obrázek: http://www.akvaportal.cz/wp-content/uploads/2018/06/001_b-300×197.jpg
 32. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Ophryoscolex_spp.jpg/270px-Ophryoscolex_spp.jpg
 33. obrázek: https://www.ohoubach.cz/obrazky/galerie/201606/53757_1.jpg
 34. obrázek: https://www.houbareni.cz/img/4/e/4e6f7f3d-4e0bfcc7-d8dd-f8c2781b.jpg