Receptory

Receptory – nahrávka

Receptor = útvar, který reaguje na změny vnějšího a vnitřního prostředí

útvary:   

 • volné zakončení neuronových výběžků
 • jediná buňka
 • skupina buněk smyslového epitelu
 • složitější smyslové orgány

typy:

 • Exteroreceptory
  • reagují na podněty z vnějšího prostředí

a/ kontaktní receptory

     • přímí styk s molekulami
     • čich, chuť

b/ distanční receptory

     • nepřímí styk s receptorem
     • zrak, sluch
 • Interoreceptory
   • reagují na podněty z vnitřního prostředí

a/ proprioreceptory

     • pohybový systém (svaly, šlachy, kloubní pouzdro)

b/ visceroreceptory

     • cévy, vnitřní orgány

CO VŠE MOHOU RECEPTORY ZAZNAMENAT?

 • mechanoreceptory
  • reagují na mechanické podněty (tah, tlak, pohyb)
  • hmatová tělíska (kůže)
  • proprioreceptory v pohybovém systému
  • sluchový a pohybově rovnovážný receptor (vnitřní ucho)
 • chemoreceptory
  • reagují na chemické podněty
  • čichový a chuťový receptor
  • receptory registrující obsah látek v krvi
 • fotoreceptory
  • reagují na světlo (oko)
 • termoreceptory
  • reagují na tepelné podněty
  • volná zakončení nervových vláken
  • tepelné a chladové r. v kůži, vnitřní orgány, mozek
 • nocicereceptory (algororeceptory)
  • umožňují vnímání bolesti
  • volná zakončení dostředivých nervových vláken
  • v celém těle (výjimka = mozek, játra, plíce)