Rozmnožování virů

REPRODUKCE VIRŮ

 • sami se rozmnožovat nemohou
 • pomnožování stela závislé na hostitelské buňce
 • využívají zásoby: volné aminokyseliny, nukleotidy, ostatní stavební molekuly, enzymové výbavy
 • na enzymech závislá replikace nukleové kyseliny virů
 • syntéze virových proteinů probíhá na ribozomech jejích (využitá i tRNA)
 • reprodukční cyklus:
  • vazba virionu na povrch buňky
  • pronikání (pretence) do buňky
  • uvolnění nukleové kyseliny z kapsidu
  • replikace virové nukleové kyseliny
  • syntéza virových proteinů
  • zrání (mutace) proteinů
  • vir se uvolní z buňky
   • mezi 2) a 6) = fáze eklipsy (v buňce nelze prokázat zralý virus)
   • bakteriofág T4: 20 min
   • virus neštovic: 10 – 12 hod

ROZMNOŽOVÁNÍ BAKTERIÁLNÍCH VIRŮ

a) infekce bakteriální buňky bakteriofágovým virionem

  • začátek: připojení receptoru bakteriofága k buněčné stěně
  • tyto receptory jsou pro každého bakteriofága vysoce specifické
   • nejprve se virion připojí k receptoru bičíkovými vlákny
   • bazální ploténka: přímý kontakt s povrchem bakteriální stěny
   • molekuly lysozomu natráví stěnu buňky, bičíky se zkrátí
   • do otvoru bakterie je z hlavičky virionu vystříknuta jeho nukleová kyselina
   • celý proteinový kapsid zůstává mimo bakterii
 • malé bakteriofágy (jednořetězová RNA či DNA): na vláknité výrůstky membrány (konjugativní pilusy)
  • kapsid + proteiny pilusu
  • uvolněná DNA putuje do cytoplazmy hostitelské buňky

b. replikace fágové nukleové kyseliny

  • jakmile je nukleová kyselina vpravena do bakterie= ujímá se kontroly nad biosyntetickými a metabolickými procesy
 • infikace DNA-bakteriofágem
   • DNA se nejprve přepíše do virově specifické: mRNA
   • podle této informace jsou syntetizovány proteiny viru
   • DNA se replikuje
 • infikace RNA – bakteriofágem (pozitivní RNA)
   • pozitivní RNA se replikuje
   • podle replik jejich řetězců se replikuje negativní RNA
   • ty slouží k replikaci dalších pozitivní řetězců = ty pak mají funkci mRNA
   • podle mRNA se syntetizují polypetidové řetězce proteinů
   • část pozitivních RNA řetězců = genom nových virionů  
 • infikace RNA – bakteriofágem (negativní RNA)
   • negativní ssRNA přepsána na pozitivní
   • ta má funkce: mRNA, matrice k replikaci do negativních genomových RNA – řetězců

c) maturace virionů bakteriofága a lyze bakterie

    • maturace (zrání)
     • DNA každé repliky fágového genomu zkondenzována (mále klubíčko)
     • kolem ní se formuje hlavička
     • samostatně se formují: bičík, bazální ploténka, bičíková vlákna

d) LYTICKÝ CYKLUS

    • kompletní fágové viriony se hromadí v buňce
    • buňka nasává vodu a bobtná
    • lysozym na konci bičíkových vláken narušuje stěnu buňky (bakterie s rozpadne – zlyzuje)
    • bakteriofág T4 z jednoho virionu = 300 nových (během 30min)
    • lytický cyklus: buňka zlyzuje, proběhl v ní celý reprodukční cyklus
    • vznik plaku: opakovaný lytický cyklus
       • fágy virulentní (plaky zcela projasněné)
       • fágy mírné (plaky matné, jemně prorostlé bakteriemi, přecházející do lyzogenní cyklu)

e) lyzogenní cyklus

  • virulentní: pouze lytický cyklus
  • mírné: + lyzogenní cyklus
  • DNA mírného fága se nereplikuje, začlení se do chromozomu bakteriální buňky
   • je součástí dceřiných buněk = PROFÁG (provirová forma DNA)
   • je imunní vůči infekci stejným fágem – lyzogenní
  • v některé bakterii: dojde k expresi genů, profág se replikuje znova jako volná DNA
  • lyzogenní bakterie se rozpadne

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLINNÝCH VIRŮ

a) infekce rostlinné buňky virem

 • genom virů: jednořetězová pozitivní RNA
 • reprodukce: replikace RNA (mRNA)
 • musí buněčnou membránou proniknout celé
 • pinocytóza: transport přes membránu buňky
  • vytváření submikroskopických vychlípenin membrány
  • jejich postupné prohlubování a odškrcení
 • pomnožení v buňce mnoho strategií
 • transfekce: metoda, při které dochází k vložení nukleové kyseliny do buněk bez použití virových metod

b) maturace rostlinného viru

 • většina kopií se obklopuje kapsidem

c) virové onemocnění rostliny

 • hostitelská buňky odumírá a rozpadá se
 • nekrotické ložisko: šíření viru do okolí
 • chlorotické a mozaikovité skvrny na listech, květech, deformace listů, zakrsnutí rostlinných orgánů, omezení růstu)
 • infekce perzistentně: virus se pomnožuje, ale neprojevuje
 • přenos: mechanicky, hmyz, pyl, semena…
 • mohou proniknout pouze porušenou stěnou

ROZMNOŽOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH VIRŮ

pronikání (pretence) viru

 • výrazně specifičtější, než rostlinné
 • replikační cyklus (7 stupňů, jak u bakterií) – 10 až 48 hod
 • obalené viry (herpetické)
  • pronikají do buňky tak, že jejich obal splývá
  • do cytoplazmy se pak dostává nukleokapsid , z něž se uvolňuje DNA

typy reprodukčních cyklů živočišných virů

 • máme až 8 typů, zde jsou základní 3
 • První typ – viry obsahující dvouřetězovou DNA (př. herpesviry)
  • DNA se replikuje a přepisuje na specifické mRNA (stejně jak bakteriofág)
  • produktivní infekce
  • nejčastější
 • Druhý typ – viry obsahující pozitivní jednořetězovou DNA (př. pikornaviry)
  • pozitivní RNA se replikuje
  • podle replik jejich řetězců se replikuje negativní RNA
  • ty slouží k replikaci dalších pozitivní řetězců = funkce mRNA
  • podle nich se syntetizují polypetidové řetězce proteinů
  • část pozitivních RNA řetězců = genom
 • Třetí typ – viry obsahující jednořetězovou DNA se zpětnou transkripcí
  • z +RNA – komplementární DNA (retroviry)
  • komplementární DNA se včleňuje do DNA hostitelské buňky
  • DNA – podle ní se syntetizují RNA, které zčásti slouží jako mRNA

neproduktivní infekce

              PERZISTENTNÍ INFEKCE (dlouhodobá)

     • zastavení replikačního cyklu (transkripce mRNA)
     • nukleová kyselina je uvolněna, ale nepřebírá řízení buňky
     • nerušeně probíhá syntéza RNA a vznik proteinů

produktivní infekce:

a) chronické virové infekce (např. herpetické viry)

  • lze prokázat, aniž by vždy působil příznaky
  • může vyvolat nádorovou transformaci infikované buňky = zhoubný nádor
  • onkogenní virus herpatický virus 4
   • způsobuje Hodgkinův lymfom (nádor lymfatické tkáně)
   • rakovina nosohltanu
  • orogenní virus hepatitidy B
   • primární rakovina jater

b) latentní virové infekce

    • setrvává v hostitelské buňce, ale nereplikuje se = virus nelze prokázat
    • genom v kružnicové formě v cytoplazmě = epizom
    • nebo se replikuje jako dvouřetězová DNA integruje jako provirus
    • může se ve tkání udržet po mnoha generacích, aniž by se projevil
    • může se změnit v produktivní : virus vstoupí do reprodukčního cyklu
    • vzniká nekrotické ložisko
    • př. Herpesvir HHV-1 (opar)
    • provirus nesoucí název onkogen: může způsobit nádorovou transformaci buňky = zhoubné nádory
     • 5 čeledí: DNA – viry
      1. Herpesviridae
      2. Adenoviridae
      3. Papovaviridae
      4. Hepandaviridae
      5. Poxviridae
     • RNA – viry
      1. Oncovirinae