Rozmnožování

Rozmnožování (základní pojmy) – nahrávka

REPRODUKCE – základní projev života

 • splynutí pohlavních buněk (gamet)
 • muži: spermie
 • ženy: vajíčka (oocyty)
 • oplození (fertilizace) – splynutí vajíčka se spermií (zygota)
  • začne mitotickým dělením vznikat zárodek (embryo)
  • kombinace mateřské a otcovské genetické výbavy (rozdíl od nepoh. rozmnožování) = evoluční význam

pohlavní buňky pod mikroskopem

zralá SPERMIE

1, hlavička

 • jádro s chromozomy
 • akrozom
  • velký jak lysozom
  • směs enzymů nezbytný pro průnik spermie do vajíčka
  • v cytoplazmě na konci hlavičky

2. střední oddíl

 • mitochondrie
 • energie formou ATP pro pohyb spermie

3. bičík

 • obsahuje kontraktilní systém mikrotubulů
 • umožňuje pohyb
 • délka spermie i s bičíkem = 60 mm

oocyt VAJÍČKO

 • kulovitá buňka o průměru 25 mm
 • velké, excentricky položené jádro
 • hodně mitochondrií
 • vznik ve vaječníku (tam obklopen folikulárními buňkami => folikul)
 • před oplozením se vajíčko z folikulu uvolňuje

JAK VZNIKAJÍ POHLAVNÍ BUŇKY

 • meióza
  • redukce diploidního počtu chromozomů (2n na n)
  • 2 po sobě jdoucí mitózy
  • dělení
   • redukce počtu chromozomů na polovinu
   • diploidní počet na haploidní
  • dělení
   • oddělují se chromatidy
   • putují do dceřiných buněk (pouze 23 chromozomů)
  • z jedné mateřské buňky vzniknou 4 dceřiné buňky s haploidním počtem chromozomů
 • splynutím poh. buněk (n + n = 2n) = zygota (ta se už dělí mitoticky)

tvorba spermií (spermatogeneze)

 • přesně odpovídá schématu meiózy
 • z diploidní buňky: spermatocyt = 4 funkční haploidní spermie

tvorba vajíček (oogeneze)

 • z diploidní buňky: oocyt = pouze 1 funkční vajíčko (dospělý oocyt), 2 pólová tělíska
 • vajíčko i pólová tělíska: haploidní počet chromozomů
 • oocyt schopen dokončit meiózu po vstupu spermie
  • jinak zaniká

PROČ SE RODÍ DĚTI S DOWNOVÝM SYNDROMEM

 • nondisjunkce: porucha rozchodů chromozomů do dceřiných buněk při meióze
 • výsledek: gamety se změněným počtem chromozomů
 • mnohé – spontánní potrat
 • Downův syndrom: nadpočetný chromozom č. 21 (né 46 ale 47)
 • děti: typický vzhled, vrozené vady, mentální a fyzický vývin opožděn

DVĚ POHLAVÍ = DVA CHROMOZOMY

 • chromozomy pohlavní (gonozomy)
 • žena: XX
 • muž: XY
 • pohlavní buňky: 1 gonozom (pravděpodobnost, že vajíčko bude oplozeno X, nebo Y je stejná)
 • poměr 1:1 (50% holek, 50% kluků)

K ČEMU SLOUŽÍ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ?

 • tvorba a uchování pohlavních buněk
 • produkce pohlavních hormonů
 • zprostředkování kontaktu spermie a vajíčka
 • zajištění dalšího vývinu nového jedince
Roznožování (základní pojmy) – video