Slinivka

Slinivka – nahrávka

K ČEMU SLOUŽÍ OSTRŮVKY VE SLINIVCE BŘIŠNÍ?

 • Slinivka břišní (pancreas)
 • protáhlá žláza, ležící napříč před páteří ve výši 1. a 2. bederního obratle
 • exokrinní i endokrinní části
 • endokrinní = Langerhansovy ostrůvky
  • skupiny buněk rovnoměrně rozptýlené v celém objemu, 1% hmotnosti
  • B – buňky (beta buňky) nejpočetnější = produkt insulin (regulace metabolismu glukózy) stimuluje vstup glukózy do buněk, které je buď štěpí, nebo vytvářejí glykogen
  • působením inzulinu se hladina glukózy v krvi (glykemie) snižuje
  • cukrovka (diabetes mellitus) – nedostatečná tvorba insulinu, nebo neschopnost cílových buněk na něj reagovat
  • zhoršení vstupu glukózy do buněk = vzrůstá koncentrace glukózy v krvi = hyperglykemie
   • glukóza přechází i do moči
   • glykosylace některých bílkovin (navázaní glukózy na jejich molekuly)
   • pacienti: pravidelná kontrola glykemie, injekčně aplikovat insulin

JAK SOUVISÍ GLUKAGON S GLYKOGENEM?

 • glukagon
  • peptidový hormon vznikající v A- buňkách
  • stimuluje štěpení glykogenu v játrech
  • glukoneogeneze
  • na zásoby glykogenu ve svalech nepůsobí
  • zvýšená koncentrace glukózy v krvi
  • antagonista inzulinu
Slinivka – video