Sluchové ústrojí

Sluchové ústrojí – nahrávka
 • nejcitlivější smysl
 • sluchové ústrojí = rozlišování zvuků vznikající kmitáním pevných těles

UCHO (auris) = rozliší zvuky o frekvenci 16 – 20 000 Hz

Zevní ucho (auris externa)

 • zachycování a vedení zvuků
 • ušní boltec – pružná chrupavka
 • zevní zvukovod
  • trubice 2,5 cm
  • vystýlán jemnou kůží s mazovými žlázkami, které produkují žlutohnědý maz
  • bubínkem oddělen od středního ucha
 • bubínek
  • tenká pružná blána 0,1 mm
  • zvukové vlny způsobují jeho rozkmitání
 • Střední ucho (auris media)
  • dutina ve spánkové kosti
  • sluchové kůstky = kladívko, kovadlinka, třmínek – systém pák koncertuje pohyby na malou plochu
  • je spojeno Eustachovou trubicí s nosohltanem                                              
 • Vnitřní ucho (auris interna)
  • dutina ve skalní kosti = kostěný labyrint

a/ předsíň

b/ kostěný hlemýžď

c/ chodbičky (nitro – polokruhovité kanálky)

a/ předsíň

 1. oválné okénko

               – nasedá na třmínek

 1. kulaté okénko

               – uzavřeno tenkou vazivovou blánou 

 • dutina kostěného labyrintu vyplněna tekutinou = PERILYMFA
 • v ní se vznáší vlastní smyslový orgán – blanitý labyrint naplněný endolymfou
  • vejčitý váček
   • navazují 3 navzájem kolmé polokruhovité kanálky
  • kulovitý váček
   • napojuje se na hlemýžď

b/ Blanitý hlemýžď (ductus cohlearis)  uložen v kostěném hlemýždi

 • vazivová slepě končící trubička
 • vlastní sluchové ústrojí Cortiho orgán
 • spodní stěna (spodinová blanka)
 • naléhají vláskové buňky
 • k vláskovým buňkám se připojují vlákna hlemýžďového hlavového nervu (1 z větví sluchového a rovnovážného nervu)
 • při vzniku zvukového vjemu se kmity z bubínku přenášejí na sluchové kůstky a jejich prostřednictvím na oválné okénko
 • tím se rozkmitá perilymfa
 • přenese zvuk na endolymfu a na vlákna spodinové blanky
 • potom k vláskovým buňkám
 • sluchový a rovnovážný nerv
  • vede vzruch do mozkového kmene
  • odtud informace přechází do spánkových laloků mozkové kůry
 • zpětnovazebný význam pro kontrolu = artikulace, poslouchat se

KDYŹ OKOLNÍ SVĚT ONĚMÍ

typy hluchoty

JAK NEZTRATIT ROVNOVÁHU??

 • součástí vnitřního ucha je rovnovážné (autokinetické) ústrojí
 • vláskové buňky

1) statické čidlo

 • vnímání polohy
 • receptory v kulovitém a vejčitém váčku
 • malé plošky (statické skvrny)
 • statické buňky zanořeny do tenké vrstvy hlenové hmoty
 • v této hmotě = drobné krystalky uhličitanu vápenatého – OTOLITY
 • při změně polohy hlavy dochází vlivem gravitace k vychýlení krystalků,
  • které pak dráždí vláskové buňky

2) kinetické čidlo

 • vnímání pohybu
 • receptory v rozšířených úsecích (ampulách) při základech polokruhovitých kanálků
 • do nitra každé ampule vyčnívá hrana (krista) + buňky s dlouhými vlásky
 • při pohybu endolymfy podráždí vlákna vlasových buněk
  • vzruchy statického a kinetického čidla vedeny sluchovým a rovnovážným nervem do mozkového kmene, potom do mozečku a příslušných okrsků mozkové kůry
Sluchové ústrojí – video