Stavba a funkce dýchacích cest

Stavba a funkce dýchacích cest – nahrávka

PROČ MUSÍME DÝCHAT?

dýchání = respirace

– biologická oxidace

– dýchací plyny O2, CO2, + dýchací směsí (N…)

1) zevní (vnější) dýchání

 • výměna O2 a CO2
 • mezi organismem a okolí
  • výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi = PLICNÍ VENTILACE (plyny mezi atmosférou a krví)
  • výměna plynů mezi vzduchem a krví v plicních sklípcích

2) vnitřní (tkáňové) dýchání

 • dýchací plyny mezi krví a tkáněmi
 • buněčné dýchání (biologické oxidační procesy)
 • další zpracování chem. energie
 • O2 se ukládá se v molekulách tzv. MAKROERGICKÝMI VAZBAMI (ATP) – vznik makroergické molekuly
  • štěpením se uvolní chem. energie nezbytná k dalším metabolickým a fyziologickým dějům
  • nejvýznamnější sloučeni ATP adenosintrifosfát
  • výsledný produkt respiračního řetězce (oxidační fosforylace = probíhá v mitochondrii)
   • výsledné zplodiny: H2O, CO2

                                   O2 + organické látky →  H2O + CO2  (z tkání)

 • transport = krev
 • CS a DS propojeny (prodloužená mícha)
 • dýchací soustava (systema respiratorium)
  • pouze vnější dýchání

a) část vodivá

   1. horní cesty dýchací: dutina nosní, nosohltan → obranný nepodmíněný reflex: kýchání
   2. dolní cesty dýchací: hrtan, průdušnice, průdušky → obranný nepodmíněný reflex: kašlání

b) část respirační (plíce)plicní sklípky 

 1. Sliznice
  • pokryta cylindrickým řasinkovým epitelem
  • nalepují mikroorganismy a nečistoty z vdechovaného vzduchu.         
 2. Podslizniční vazivo
  • hojné v hrtanu, kde jeho prosáknutí při zánětu vyvolává zúžení dýchací trubice
  • rozptýleny drobné uzlíky složené z lymfatických buněk

3. Chrupavčitý nebo kostěný skelet trubic a dutin zabraňuje zúžení dýchacích cest

KUDY VEDOU HORNÍ CESTY DÝCHACÍ?

dutina nosní (cavitas nasi)

 • P L průduch nosní
 • prostor po stranách ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti
 • strop dutiny: čelní kost s čichovou kostí, a v malém rozsahu i nosní kůstky
 • kořen: kostěný= párové nosní kůstky
 • dvěma otvory, choanami do nosohltanu
 • patrem oddělena od ústní dutiny
 • Nosní přepážka: prostor nosní dutiny na 2 poloviny, dále horizontálně členěny nosními skořepami na horní, střední a dolní nosní průchod
 • vedlejší dutiny nosní: prostory v lebečních kostech
 • nosní sliznice: řasinkový epitel (hlen) vyloučení cizorodých částic (nespec. imunita)
  • Sliznice nosní dutiny i vedlejších nosních dutin srůstá s periostem kostí v tzv. mukoperiost
 • horní část: čichové pole
 • vstup: vzduch ohřev na tělesnou t., zvlhčuje, mechanicky pročištěné
 • vedlejší nosní (paranosální) dutiny
  • Eustachovy trubice = spojení nosohltanu se středním uchem
   • vyrovnávají změny tlaku vzduchu ve středouší
 • nosohltan součástí hltanu (pharynx)
 • hrtan= start dolních cest dýchacích

KDE VZNIKÁ LIDSKÝ HLAS?

 • hrtan (larynx) = chrupavčitý, trubicovitý orgán od hltanu dělí hrtanová p. (epiglottis)
 • polk = sklání se, uzávěr hrtanovou příklopkou
 • hlasová štěrbina, hlasové vazy
 • zpevněn chrupavkami = největší ch. štítná
  • pod: nahmatatelná prstenčitá chrupavka
 • vystlán sliznicí
 • řasinkový epitel: absorbuje S02 a ozon
 • dál ohřev
  • průdušnice (trachea) 16 -20 podkovité chrupavky
   • délka: 13 cm
   • šířka: 1,5 – 1,8 cm
  • chrupavky 4-5 obratel : P a L průduška (bronchus)
   • P: téměř přímé pokračování průdušnice
   • L: ostřejší úhel
   • vstup do plic: bronchiální strom
  • 10 – 20 průdušinek → plicní váčky a sklípky
  • skelet plic: spleť vaziva, bronchiálního stromu, cév a svalstva
 • hladká svalovina – smrštění = mění průsvit bronchů

VE SLOŽITÉM LABIRINTU PLIC

 • plíce (pulmo)
 • plicní báze (základna) leží na brániční klenbě 
 • plicní branka (hilus) – vstup/výstup cév 
 • plicní hrot – vrcholky plic
 • laloky: P – 3, L – 2
 • PLICNÍ LALŮČEK: plicní váčky s plicními sklípky – dochází k přestupu plynů po tlakovém spádu (parciální tlak, fyzikální principy)
  • 1mm
 • vnitřní prostor plic = průdušinky, váčky, sklípky
 • surfaktant = vnitřek sklípků tuky, bílkoviny
  • snižovat povrchové napětí na hranici vzduchu a tekutiny = usnadňuje přenos plynů
  • jednoduchý respirační epitel, těsně kapiláry
   • difuze – kapilární stěna 2 mm
Stavba a funkce dýchacích cest – video