Stavba kosti

Stavba kosti – nahrávka

zkratky:

MH = mezibuněčná hmota

NAHLÉDNUTÍ DO NITRA KOSTI

KOST = os (mn. č. ossa)

 • tvrdá, mineralizovaná tkáň
 • mechanická ochrana vnitřních orgánů, opora celého těla               
 • upínají se na ně šlachy a svaly
 • základní složka:

kostní tkáň (textus osseus)

 • pojivo s vysokou mineralizace MH
 • složka (anorganická složka): submikroskopické krystaly hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH2)
 • vázány na kolagenní vlákna,organická složka = ossein
 • zjednodušeně:
   •  anorganická látka: pevnost, křehkost Ca, P
   • organická látka: pružnost  KOLAGEN
 • stáří = roste podíl anorganických látek = křehkost (osteoporóza)

buněčná složka

OSTEOBLASTY = krychlový tvar

 • velké množství organel
 • dlouhé výběžky = navzájem dotyk, předávání živin z cév
 • ukládání minerálů – určité stádium vývinu kosti

OSTEOCYTY = osteoblast obklopen MH

 • méně organel
 • vřetenovitý tvar, kratší výběžky
 • s osteoblasty v kosti = novotvorba

OSTEOKLASTY (klao= lámat)

 • velké mnohojaderné buňky (průměr 100µm, 50 jader)
 • na místech, kde dochází k přestavbě
 • zbytky degradované tkáně vstřebávají = vznik prostoru

DVĚ HISTOLOGICKY ROZDÍLNÉ STRUKTURY KOSTNÍ TKÁNĚ

a) fibriální (vláknitá) kost = primární, NEZRALÁ

 • primitivnější
 • vznik ještě před narozením – kostnatění původní chrupavčité kostry
 • postupně nahrazována lamelární kostí
 • v dospělosti pouze kostní hrbolky, výběžky, drsnatiny (svalové úpony)
 • nemá lamely

b) lamelární (vrstvená) kost = sekundární, ZRALÁ

 • základem převážné části kostry
 • osteony = válcovitá struktura probíhající zpravidla rovnoběžně s povrchem kosti
 • uprostřed dutina = Haversův kanálek, vyplněn řídkým vazivem (vedou cévy + nervy)
 • stěna: 6 – 15 koncentrických vrstev – lamely (tvořeny MH)
 • ve stěnách lamel: lakuny (uloženy osteocyty nebo osteoblasty)

2 typy:

  • Kompaktní
  • Spongiosní
Obecná nauka o kostech. Osteologie - PDF Stažení zdarma

Stavba kosti https://docplayer.cz/docs-images/27/11100179/images/5-0.png

 

 KOST JAKO ORGÁN (buňky, vlákna, MH)

 • na povrchu: okostice (periost) = fibroblasty, elastická a kolagenní vlákna, cévní pleteně, nervová zakončení, osteoblasty, osteoklasty
 • cévní zásobení kosti, upínají se naň svaly, růst do šířky, hojení zlomenin

endost –  vnitřní vazivová vrstva

 • obklopuje kostní dřeň

děti: červená kostní dřeň (hematogenní dřeň)

 • probíhá v ní krvetvorba (hemopoeza)
 • v průběhu stárnutí = žlutá kostní dřeň
  • tvořena tukovým vazivem = morek – významná zásobárna chemické energie
  • červená d. přetrvává v hrudní kosti, žebrech, lebeční kosti, pánev, stehenní kost
  • staří lidé – šedá kostní dřeň = degenerace žluté
Stavba kosti – video