Stavba srdce

Stavba srdce – nahrávka

SRDCE POHÝM OKEM

 • kužel, sevřená pěst
 • hmotnost: asi 330g
 • uloženo v mezihrudí
 • hrot (apex) doleva a dolů – nejpohyblivější část srdce
 • předsíně: tenkostěnné (atrium)
 • komory: silnostěnné (ventriculus)

Pravé srdce:

 • P předsíň = vstupují HDŽ DDŽ
 • trojcípá chlopeň: mezi P síní a P komorou
 • P komora = vystupuje plicní kmen – plicní tepny
 • poloměsíčitá = začátek plicního kmene (zabraňuje zpětnému toku)

Levé srdce

 • L předsíň = vstupují 4 plicní žíly
 • dvojcípá (mitrální) chlopeň (vulva bicuspidalis): mezi L síní a L komorou
 • L komora = vystupuje aorta
 • poloměsíčitá aortální chlopeň (zabraňuje zpětnému toku)
 • mezi P srdcem L srdcem = srdeční přepážky

SRDCE POD MIKROSKOPEM

kardiomyocyty = srdeční buňky

 • krátké, válcovité, rozvětvené
 • samy vytváří vzruch
 • propojeny vodivými spoji
 • nelze ovládat vůlí
 • automacie: spontánní tvorba vzruchů
 1. endokard (nitroblána srdeční)
  • plochý epitel
  • vystýlá dutiny srdce
  • tvoří chlopně
 2. myokard
  • srdeční svalovina
  • mezi endokardem a epikardem
  • příčně pruhovaně srdeční
  • síťová (trámčitá) stavba – rychlý a dokonalý rozvod nervových vzruchů
 3. epikard
  • vnitřní vazivová vrstva
  • kryje myokard
  • navazuje vnější PERIKARD (osrdečník)
  • mezi epikardem a perikardem: prostor vyplněný tekutinou = snižuje tření

KUDY TEČE V SRDCI KREV

 • v plicích: okysličení
 • z plic: 4 žíly do levé síně
 • věnčité (koronární) cévy = arterie coronariae
 • kolem srdce věnec (corona)
Stavba srdce – video