Struktura virů

Struktura virů – nahrávka

VIRY – organismy nebuněčné

 • jsou závislé na hostitelské buňce (reprodukce)
 • nukleoproteinové částice vyznačující se schopností infikovat své hostitelské buňky a v nich se reprodukovat v závislosti na jejich translačním systému
 1. izometrické viry
  • viriony všechny rozměry stejné
  • 18 nm – 190 nm
 2. anizometrické viry
  • délka i několik set nm
  • častější

VIRION

 • jednotlivá částice viru, schopna infikovat hostitelskou buňku a množit se v ní
 • buď molekula DNA, nebo RNA (nikdy obě!), uloženy v proteinovém plášti: KAPSIDU
 • rozdělujeme:
  • DNA – viry
  • RNA – viry
 • nukleová kyseliny = genom viry
 • viry bez povrchové složky: nukleová kyselina přímo na membránu b. hostitele
 • nukleový kapsid: nukleová kyseliny + kapsid

Interakce viru s buňkou

 • reprodukci viru zajišťuje hostitelská buňka
 • pomnožení viru: reprodukce virionů zcela závislá na translačním systému buňky
 • virus může být v buňce a buňka může v klidu fungovat

VIROVÁ INFEKCE

 • proniknutí viru (vlastně nukleové kyseliny) do hostitelské buňky
 • osud buňky možnosti:
 • latentní infekce, perzistentní infekce
  1. latentní infekce = virus, nebo (jenom genom) přetrvává v buňce, aniž by se replikoval
  2. perzistentní infekce = virus v hostitelské se pomnožuje bez škodlivých důsledků
 • virový GENOM se začleňuje do genomu buňky a stává se jeho součástí = PROVIRUS
 • v provirovém stavu může ovlivnit (transformovat) buňku (např. na nádorovou buňku)
 • lyze buňky: destrukce buňky – zánik
 • nelytická infekce: buňka se uzdraví

LYTICKÝ SYSTÉM

 • pomnožení viru vedoucí k zániku buňky
 • pomnožené viriony infikují sousední buňky (lytický cyklus se opakuje)
 • infekce se lavinově šíří a vzniká nekrotické ložisko
 • primární patologický projev virové infekční choroby
 • někdy i do krevního oběhu (či dokonce krevních buněk) krví do celého těla

ROZDĚLENÍ VIRŮ

 • jen v živých buňkách

viry živočišné (zooviry)

 1. viry obratlovců (včetně člověka)
 2. viry bezobratlých (nejčastěji u hmyzu)
  1. viry rostlinné (fytoviry)
  2. viry prvoků, hub a řasy
  3. viry bakteriální BAKTERIOFÁGY (fágy)

KAPSID

 • jednotka kapsidu: kapsomera
 • kapsomery jsou z proteinů
 • autoagregace: tvoření kapsidu z kapsomery
  • vyřazení jakékoliv vadné kapsomery
 • výstavba kapsidu připomíná krystalizaci (kapsid – krystal)
 • 1 gen = struktura kapsidu

helikální symetrie kapsidu

 • šroubovicová symetrie
 • kapsomery jsou postaveny do válcovitého kapsidu, šroubovitě
 • např. mozaika tabáku – tuhá RNA obalena kapsomerami

ikozaedrální symetrie kapsidu

 • dvacetistěnné
 • ikozaedr: geometrické těleso vymezené 20ti shodných trojúhelníkových stěn

specifická stavba fága

 • velmi různorodá
 • 2 části:
  • hlavička (nukleová kyselina s ikozaedrální symetrií)
  • bičík (symetrie helikální)
 • rozlišujeme:
 1. fágy s tuhým (rigidním) a kontraktilním (stažlivým) bičíkem
 2. fágy s dlouhým, ohebným, ale nekontraktilním bičíkem
 3. fágy s krátkým, nekontraktilním bičíkem
 4. fágy bez bičíku
 • bičík neslouží k aktivnímu pohybu
 • dutý, funkce injekční jehly: fág (po specifické vazbě přes povrch bakterie vypustí DNA)

NUKLEOVÁ KYSELINA VIRU

 • jednořetězová, nebo dvouřetězová
 • DNA: lineární, nebo kružnicová
 • RNA: pozitivní, nebo negativní

DŘEŇ (JÁDRO) VIRU

 • kolem nukleové kyseliny = jaderná obálka
 • odpovídá za výsledný tvar virionu
 • uložen v kapsidu

MEMBRÁNOVÝ OBAL VIRU (obalené a neobalené)

 1. obalené viry (1/2 virů)
  • fosfolipidová dvojvrstva s integrálními molekuly glykoproteinů (biomembrána)
  • odvozena z membrány hostitelské buňky, v níž virus dozrál
   • obaluje se v konečné fázi zrání (maturace)
   • pomocí exocytózy (pučení) zralý virion s obalem se oddělí od buňky
   • přesun pomocí ER a Golgiho komplexu
  • některé viriony 2 vrstvy: jaderná a plazmatická
   • vnitřní: tegument – viry pomnožující v jádře
   • zevní: membrána plazmatická
  • hroty – výčnělky u ikozaedru
  • nejmenší (nejjednodušší viry): Parvoviridae, Tobamoviridae)
  • největší (nejsložitější): Poxviridae