Tkáně

TKÁŇ – soubor buněk uspořádaných do pravidelné formace

 • jednoduchá tkáň – buňky stejného druhu
 • složená tkáň – různé buňky

tkáň epitelová

 • jedna, či více vrstev nahloučených buněk
 • bazální membrána – nebuněčný materiál, nasedají na ni buňky epitelu
 • podle funkce může být:
  • žlázový (se sekreční schopností)
  • krycí
  • smyslový
  • zárodečný epitel (schopnost tvořit pohlavní buňky)
  • řasinkový epitel
  • resorpční epitel
  • respirační epitel

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/zaklady_anatomie/zakl_anatomie_I/pics/obr-2.jpg

Pojivá tkáň:

 • pojivo (textus conjuctivus)
 • mechanická a podpůrná (pomocná) funkce
 • stálá koncentrace iontů a vody
 • ukládá rezervní látky (tuky)
 • obrana proti infekci, vazivo – hojení ran

a) buňky

  • různý tvar, funkce
  • tukové = zásobárna
  • makrofágové = obranyschopnost
  • buňky vytvářející mezibuněčnou hmotu

  b) mezibuněčná hmota

  • více než buněk
  • fibrilární (vláknitá) složka – kolagen + elastin = vláknité bílkoviny
  • amorfní složka – glykosaminoglykany + glykoproteiny atd.
  • různá struktura u jednotlivých tkání

TYPY:

a) vazivo
b) chrupavka
c) kost

VAZIVO POD MIKROSKOPEM

a) vazivové buňky

 • fibroblasty
  • protáhlé (vřetenovité až hvězdicové)
  • přiložené k povrchu vazivových vláken fibra = vlákno
  • mění se vzhled podle okamžitého funkčního stavu => nárůst tvorby
   bílkovin =>  buňky větší
  • schopny produkovat všechny složky mezibuněčné hmoty
 • fibrocyty
  • vytváří se z fibroblasty
  • méně organel

+ buňky tukové

b) mezibuněčná hmota

 •  obsah vláknité složky (elastická, kolagenní a retikulární) + složka amorfní

VAZIVO
a) mezenchymové vazivo = nejjednodušší – zárodečná (embryonální) tkáň, z nichž se vyvíjí další tkáně
b) rosolovité vazivo – zejména v pupečníku
c) kolagenní vazivo – nejvíce

řídké kolagenní vazivoprostory mezi orgány
tuhé kolagenní vazivovazy a šlachy
elastické vazivovazy v páteři
retikulární vazivomízní uzliny, slezina, kostní dřeň
typy kolagenního vaziva

 

 

 

 

 

 •  tukové vazivo (textus adiposus)
  • tukové buňky = adipocyty
  • nitro = velké kapky tvořené tukovými látkami (triacylglyceroly)
  • mnoho významů (formuje povrch těla, tlumí náraz)
  • špatně vede teplo = teplý izolátor těla
  • stálá poloho orgánů, mechanicky orgány
  • nejvýznamnější zdroj energie
  • muži = 15 – 20 %, ženy = 20 – 25 %

chrupavka (cartilago)

 • zpevnění jednotlivých orgánů
 • tužší než vazivo
 • chondrocyty a chondroblasty = syntetizují vláknitou i amorfní složku MH
  • tvar proměnlivý
  • povrchová vrstva = vřetenovité
  • hlouběji = kulovité
 • mezibuněčné hmoty je daleko víc něž buněk
 • kolagenní a elastická vlákna
 • žádné cévy ani nervy = špatné hojení
 • povrch kryje vazivová vrstva = PERICHIONDRIUM (cévy, nervy) – výživa
  chrupavky

a) hyalinní (sklovitá, kloubní) chrupavka

 • nejvíce
 • tvrdá, hladká, průhledná kryje místa kloubních spojů
 • konce žeber, základ hrtanu

b) elastická chrupavka

 • pružná, ohebná = zvláštní struktura elastických vláken
 • základ ušního boltce, hrtan, část zevního zvukovodu
 • plíce (stěny průdušek)

c) vazivová chrupavka

 • odolná vůči mechanickému poškození
 • málo chondrocytů
 • v MH převažuje vláknitá složka
 • amorfní MH je málo
 • v páteři, meziobratlové ploténky, spona stydkých kostí
 • chrupavčité destičky uvnitř kloubů
 • kloubní povrch čelistního kloubu

KOST = os (mn. č. ossa)

 • tvrdá, mineralizovaná tkáň
 • mechanická ochrana vnitřních orgánů, opora celého těla
 • upínají se na ně šlachy a svaly
  kostní tkáň (textus osseus)
  • pojivo s vysokou mineralizace MH
  • miner. složka (anorganická složka): submikroskopické krystaly hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH2) + fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2
    – vázány na kolagenní vlákna, organická složka = ossein (1/3)
    – stáří = roste podíl anorganických látek – křehkost (osteoporóza)

buněčná složka
OSTEOBLASTY = krychlový tvar

 • velké množství organel
 • dlouhé výběžky = navzájem dotek, předávání živin z cév
 • ukládání minerálů – určité stádium vývinu kosti

OSTEOCYTY = osteoblast obklopen MH

 • méně organel
 • vřetenovitý tvar, kratší výběžky
 • s osteoblasty v kosti = novotvorba

OSTEOKLASTY (klao= lámat)

 • velké mnohojaderné buňky (průměr 100 µm, 50 jader)
 • na místech, kde dochází k přestavbě
 • zbytky degradované tkáně vstřebávají = vznik prostoru

Svalová tkáň

 • hladké svalstvo
 • příčně pruhované
 • srdeční svalstvo

Nervová tkáň

 •  tvoří ji nervové buňky (neurony)

materiály ke stažení: