Trávení a vstřebávání

Trávení a vstřebávání – nahrávka

KTERÉ PROCESY PROBÍHAJÍ V TRÁVICÍ SOUSTAVĚ

 • trávení (digesce) = mech. rozmělnění makromolekulární látky ⇒ štěpení (enzymy)
 • na malé molekuly (monosacharidy a aminokyseliny)
 • vstřebávání (resorbování) klky

zpracování potravy

 • mechanicky: stahy svalstva žaludku, míchání
 • chemicky: působením HCl, hormon GASTRIN (vyvolá sekreci žaludeční šťávy)

žaludeční šťáva

 • bezbarvá, čirá,
 • 1,5 – 2 l/24 h
 • 99% vody
 • HCl, pepsin, chymozin, žaludeční lipáza, mucin
 • HCl: vysoká kyselost (nízké pH) 2- 4 pH
  • likvidace infekcí: nespecifická imunita
  • rozkládá zeleninu
  • ničí kvasinky
  • aktivuje pepsin

enzymy

 • neaktivní formy (proenzymy a zymogeny)

                  →  nemohou poškodit buňky, které je produkují

PEPSINOGEN: odštěpením několika aminokyselin => aktivní PEPSIN – proteáza

 • enzymy štěpící bílkoviny
 • bílkoviny na menší molekuly polypeptidů (ještě na aminokyseliny)
  • rozpustné ve vodě

CHYMOZIN: sráží mléčné bílkoviny na vločky tvarohu (využití pouze u kojenců)

Ž. LIPÁZA: slabě štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny (nepatrně)

trávenina: mechanické a chemické zpracování

 • po několika dávkách přes vrátník do dvanáctníku

řízení sekrece:

 1. Nervové (reflexní)
  • navozeno drážděním receptorů (čichový, chuťový atd.)
  • centrum v prodloužené míše
 2. Chemické
  • navazuje na nervovou fázi
  • dráždění žaludeční sliznice
  • uvolňuje se gastrin

střevní šťáva

 • za 1 den 1,5 – 2,6 l střevní šťávy
 • do dvanáctníku vývody žlučníku a pankreas
  • ústí do VATERSKÉ PAPILY (svalový svěrač)
 • slabě zásaditá = neutralizace tráveniny
 • ve dvanáctníku díky žluči emulgován tuk
 • dokončuje štěpení cukrů, tuků, bílkovin
 • produkce řízena reflexně

PROCESY PROBÍHAJÍ V TENKÉM STŘEVĚ?

trávení a vstřebávání sacharidů

ŠKROB: nejvýznamnější sacharidová složka rostlinné potravy

 • z dvanáctníku štěpena na disacharid MALTÓZA
 • dále na monosacharid GLUKÓZU (přechází do krve)
  • společně s ionty Na+ prostřednictvím SODNO-GLUKÓZOVÉHO transportního proteinu
  • SYMPORT (kotransport): společný transport Na+ a glukózy
   • forma usnadnění (facilitováná) difuze

sacharóza na glukózu a fruktózu

laktóza na galaktózu a glukózu

trávení vstřebávání proteinů

 • v žaludku pepsin ⇒ peptidy
 • v dvanáctníku působením trypsinu a chymotrypsinu ⇒ oligopeptidy
 • působením proteolytických enzymů ⇒ aminokyseliny

trávení a vstřebávání lipidů (triacylglycerolů)

 • složitěji
 • nerozpustné ve vodě → velké kapky (nelze enzemycky rozštěpit)
 • EMULGACE
  • působením solí žlučových kyselin na kapénky
 • tím je umožněno působení lipáz na volné mastné kyseliny a monoacylglyceroly (pasivní cesta do střevních buněk)
  • syntéza mastných kyselin a monoacylglycerolů opět triacylglyceroly
  • (0,08 – 0,5 mm) CHILOMIKRONY do lymfatických cév

+ míza, cholesterol, vitaminy do krve

vstřebávání vody a iontů

 • lačník, kyčelník
 • resorpce, zahuštění
 • Na+, Ca2+
 • Fe3+ na Fe2+ (lépe rozpustné)
 • vitaminy (voda), kyselina listová a žlučové kys.
Trávení a vstřebávání – video