Ústrojí trávicí

Ústrojí trávící – nahrávka

KAM PUTUJE NAŠE POTRAVA?

 • trávicí soustava (systema digestarium)
  • trávicí trubice
  • žlázy
 • trubice: vystlaná sliznicí
  • stěna trávicí trubice
 1. vrstva: SLIZNICE
  • v tenkém střevě: klky
  • vrstvený dlaždicový epitel (po žaludek) pak válcový
 2. vrstva: PODSLIZNIČNÍ VAZIVO
  • upíná sliznici k vazivu
  • řídké vazivo
  • uzlíky mízní tkáně
 3. vrstva: SVALOVINA
  • vnitřní kruhová a zevní podélná vrstva
  • žaludek + orientace šikmo
 4. vrstva: PERITONEUM
  • hladká lesklá blána
 • ústí vývody žláz

CO SKRÝVAJÍ LIDSKÉ ÚSTA?

 • dutina ústní (cavum oris)

ohraničení prostoru otvoru ústního: rty, tváře a patro

Funkce jazyka
 • jazyk (lingua)
  • kosterní svalstvo
  • kořen jazyka k: jazylce
  • hřbet: opírá o patro
  • hrot: volný
  • uzdičkou spojen k spodině ÚD
 • zuby: nejtvrdší útvary v těle (dentes, dnes)
 • zasazeny v zubních jamkách (alveolách)
 • upevnění zubů DÁSEŇ (gingiva)
 • OZUBICE (periodontium) štěrbiny mezi kořeny a stěnami zubních jamek (okostice)
 1. korunka – vyčnívá z dásně
 2. krček – obklopen dásní
 3. kořeny – v čelistních jamkách
 • ZUBNÍ SKLOVINA
  • až 98% minerálních látek
 • nejtvrdší tkáň v těle
 • jemné hranolky hydroxyapatitu
 • ZUBOVINA (dentin)
  • obklopuje dřeňovou dutinu vyplněnou zubní dření
  • odontoblasty: kontakt dřeně a dentinu
 • zubní dřeň: nervy a cévy
 • dentin na kořenech kryt CEMENTEM (vláknitá kost)

ŘEZÁKY – korunka ve tvaru dláta, ostrý

ŠPIČÁKY – hrany v jednu

TŘENOVÉ ZUBY – 2 hrbolky

STOLIČKY – 4 až 5 hrbolků, víc kořenů

Přehled počtu zubů

 • dočasný (mléčný) chrup: 20 zubů, prořezává se od 6 – 30 měsíce
 • od 6 roku náhrada trvalým(definitivní) chrupem 32 zubů

JAK A PROČ VZNIKÁ ZUBNÍ KAZ?

 • vznik působením mikroorganismů
  • povlak (zubní plak)
 • mineralizace (ukládání anorganických solí), přeměna na zubní kámen

KDE VZNIKÁJÍ SLINY?

3 páry slinných žláz (glanduale salivares)

 • příušní
 • podčelistní
 • podjazykové
  • žvýkací pohyby dolní části, pohyb jazyka

SLINY

 • 99 – 99, 5 % vody
 • 0,5 – 1 % anorganické ionty + bílkoviny
  • mucin – glykoprotein, + voda = hlen (ochrana)

α-amyláza – enzym (ptyalin) katalyzuje štěpení škrobu a glykogenu na disacharid maltózu

 • neštěpí glykosidické vazby v CELULÓZE (proto nestravitelná)
 • protilátky (molekuly imunoglobulinu A)

JAK SE POTRAVA DOSTÁVÁ DO ŽALUDKU?

 • HLTAN (pharynx)
 • JÍCEN (oesophagus)
  • trubicovitý orgán 25 – 28 cm
  • peristaltické pohyby = tlakové vlny
  • hlen
 • ŽALUDEK (ventriculus, gaster, stomachus)
  • plochý, vakovitý orgán
  • horní třetina dutiny pod L brániční klenbou
  • reakční nádoba, přechodné uložení
  • 2-3 l potravy, až 5 l
  • ústí jícnu do žaludku = ČESLO, KARDIE (cardia)
  • navazuje = TĚLO ŽALUDKU (corpus ventriculi)
  • zužuje, ohyb doprava= VRÁTNÍK (pylorus)

TENKÉ STŘEVO

 • šířka: 3 – 3,5 cm
 • dlouhé: 3 – 5 cm
 • 75% délky trávicí trubice
 • zřasena, klky (villi intestinales) zakončení periferních nervů + krevní (mízní) vlásečnice
 • kryty jednovrstvým epitelem = ENTEROCYTY
 • z povrchu enterocytů: mikroklky = KARTÁČOVÝ LEM (zvětšení povrchu vstřebávání)
 • definitivní strávení, = vstřebávání (resorpce)
 • peristaltické a segmentační pohyby (prstencové stahy)
 1. DVANÁCTNÍK (duodenum) = vývody slinivky a žlučníku (Vaterská papila)
 • další 2 oddíly střeva zavěšeny k zadní stěně břišní OKRUŽÍM (mesenterium)
 1. LAČNÍK (jejunum) : horní oddíl střeva 1 – 1, 5 cm
  • nejvýznamnější vstřebávání
 2. KYČELNÍK (ileum)
  • dolní oddíl
  • 2 až 2,5 m

Slinivka břišní (pankreas)

 • protáhlá, 14 – 18 cm
 • smíšená žláza
 • exokrinní část: produkt = pankreatická šťáva:
  • Hydrogenuhličitanové anionty HCO3
   • neutralizace kyseliny HCl
  • Trypsin a Chymotrypsin
   • proteázy (enzymy štěpící bílkoviny)
   • produkovány v neaktivních formách: trypsinogen a chymotrypsinogen
  • Enzymy LIPÁZY: štěpí tuky
  • Enzymy AMYLÁZY: štěpí cukry
 • endokrinní část:
  • Langerhansovy ostrůvky = inzulin

ŽLUČNÍK (vesica fellea)

 • spodní strana jater
 • hruška 40 – 60 ml
 • hromadí a zahušťuje

ŽLUČ (fel, bilis, chole)

 • vzniká v játrech
 • žlutohnědá, na vzduchu zelená
 • den/0,8 – 1 l
 • odváděna žlučovodem
 • neobsahuje enzymy
 • hlen
 • žlučová barviva – bilirubin (barva)
  • vznik rozkladem hemoglobinu
  • působením střevních bakterii na UROBILINOGEN
 • žlučové kyseliny
  • detergenty = emulgace lipidů
  • aktivace enzymu v t. s. pankreatická lipáza
  • trávení a vstřebávání tuků
  • hořká chuť
 • cholesterol
  • syntéza žlučových kyselin a steroidních hormonů
  • nedostatečná koncentrace žluč. solí ⇒ nadměrné zahušťování ⇒ cholesterol se sráží ⇒ žlučové kameny

PROČ JE TLUSTÉ STŘEVO DŮLEŽITÉ?

 • (intestinum crassum)
 • 1 – 5 m ­
 • 5 – 7 cm «
 • tenčí stěna
 • řasy – voda a ionty
 1. slepé střevo (caecum) 10 – 15 cm (apendix vermitoris) lymfatická tkáň
 2. tračník (colon)
  1. vzestupný tračník (colon ascendes)
  2. příčný tračník (colon transversum)
  3. sestupný tračník (colon descendes)
  4. esovitá klička (colon sigmoideum)
  5. konečník (rektum) – před křížovou kostí a ústí na povrch těla řitním otvorem (anus)
 • vnitřní svěrač – hladké svalstvo
 • zevní svěrač – kosterní svalstvo
 • den – 1500 ml tráveniny = 150 – 500 g stolice

střevní mikroflóry – bezpečné bakterie

 • střevní plyny – kvašení a hnilobné procesy
  • metan, vodík sirovodík a CO2

+ skatol a indol (rozklad aminokyselin) – zápach

 • bariéra proti pronikání infekčních bakterií (nespecifická imunita)
 • antibiotika – zničení = DISMIKROBIE = průjem
 • probiotické potraviny (jogurty, kysané mléka, sýry)

STOLICE

 • nestravitelné části, voda, žluč, hlen a epiteliální buňky (ve střevní sliznici), střevní bakterie, organické a anorganické látky)
 • defekace = vyloučení

PROČ JE VLÁKNINA V POTRAVĚ TAK DŮLEŽITÁ?

 • vláknina = rostlinné polysacharidy (ovoce, zelenina, luštěniny, tmavé pečivo)
 • celulóza, hemicelulóza a lignin = hrubá nerozpustná
 • pektiny = rozpustná
 • stimuluje správnou střevní činnost – zácpa
 • váže cholesterol, jedovaté a karcinogenní látky
 • prevence proti nádorovým onemocněním střeva atd.
 • redukční dieta
 • nemá energetickou hodnotu
Ústrojí trávicí – video
UPOZORNĚNÍ: náš grafik se ve tvorbě videa omylem přepsal a na konci videa místo hemostázy – zástavě krvácení, napsal homeostáza (btw. homeostáza je udržování acidobazické rovnováhy nebo tělesné teploty u homoiotermních organizmů) kompletně 2 rozdílné pojmy že? 🙂