VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Vylučovací soustava – nahrávka

při metabolismu vzniká velké množství různých chemických sloučenin (metabolity)

 • né všechny dokáže tělo zužitkovat
 • pokud by se hromadily v těle = otrava
 • proto musí být plynule odstraňovány

urologie = lékařský obor zaměřený na vyšetřování a léčbu poranění a chorob močové soustavy

urina = moč

nefrologie = zabývá se diagnostikou a léčbu ledvinových onemocnění

nefros = ledvina (řecky)

Další funkce:

 • regulace množství vody a koncentrace iontů v těle
 • zachování acidobazické rovnováhy (vyrovnaný podíl kyselých a zásaditých složek)
 • glukoneogeneze
 • vytváření tří hormonů

 a/renin

 • aktivuje peptid angiotensin
 • působením angiotensinu se zvyšuje krevní tlak

b/erytropoetin

 • stimuluje tvorbu červených krvinek

c/ 1,25 – dihydroxykalciferol (kalcitriol)

 • vzniká při vitamínu D

LEDVINA: (ren, mn. č.renes)

               – párový orgán

               – fazolovitý tvar

               – uloženy v tukových polštářcích po obou stranách bederní páteře

               – červenohnědé

                 Délka: 10 – 12 cm

                 Šířka: 5 – 6 cm

                 Tloušťka: 3,5 – 4 cm

                 Hmotnost: 150g  

 • obalena vazivovým pouzdrem
 • pod pouzdrem kůra, pod kůrou dřeň, ve dřeni pyramidy, odtud moč do pánvičky, z pánvičky do močovodu                                          
 • základní stavební jednotkou je nefron
  • ledvinové tělísko
  • ledvinové kanálky
 • 1 ledvina = 1 až 1,2 miliónů nefronů

Ledvinové tělísko: – průměr:   0,2 mm

                                 – základní složka GLOMERULUS…pleteň krevních vlásečnic

 • více než komplex 50ti paralelních kapilár (větví se, propojenost)
 • každý glomerulus obklopen Bowmanovým pouzdrem

  Jak funguje glomerulus?

 • krev přiváděna ledvinovou tepnou…tepénky…glomerularní kapiláry (filtrace)…Bowmanovo pouzdro
 • potřebný tlak ze srdce
 • za minutu 110 až 130ml tekutiny= PRIMÁRNÍ MOČ
  • složení krevní plasmy
  • bez bílkovin

Mezangium:

 • zvláštní tkáň vyplňující prostor glomerulu
 • seskupení nepravidelně hvězdicových buněk v matrixu
  • na povrchu: receptory pro hormony
 • 5% buněk tvoří MAKROFÁGY, které jsou schopny fagocytózy
 • prostor mezi buňkami = beztvará mezibuněčná hmota
 • pevná a pružná opora pro kapiláry glomerulu
 • stěna kapilár děravá  = síto pro filtraci
 • zachycují komplexy protilátek s antigenními strukturami – imunita

JAK VZNIKÁ MOČ ?

 • v glomerulech se denně vytvoří 170 – 200 litrů primární moči
 • primární moč vstupuje do SYSTÉMU LEDVINOVÝCH KANÁLKŮ
 • stočený kanálek (proximální tubulus) vstřebá zpět do krve 85% vody + glukóza, soli, močovina
 • HANLEOVA klička + 2. stočený kanálek (distální tubulus) = dohromady resorbováno zpět 99% vody
 • nefrony ústí do kanálků (sběrných) = konečná úprava moči
 • ve sběrném kanálku nastává konečná úprava chemického složení a pH moči
  • úprava řízena antidiuretickým hormonem (produkován hypotalamem)
  • vylučují se NH4+ a H3O+ výměna za ionty sodné
 • definitivní (SEKUNDÁRNÍ) moč
 1. hypertonická (osmotický tlak je vyšší než osmotický tlak plasmy)
 2. vyšší koncentrace rozpuštěných látek
 3. vyšší hustota

MOČOVÁ TRUBICE

 • uvolnění zevního svěrače močové trubice
 • příčně pruhované svalstvo
  • od 3. až 4. roku života
 • Ž: 3 – 4 cm
 • M: 20 – 25 cm

JAK VELKÉ MNOŽSTVÍ VYLOUČÍ LIDSKÝ ORGANISMUS ?

 • denní diuréza = 1 – 2 litry
 • polyurie = DD vyšší než 2000 ml
 • oligurie = DD nižší než 500 ml (dehydratace)
 • anurie = moč se netvoří (nebo jen 100ml) = úplné selhání ledvin
 • retence moči = moč se vytvoří, ale nevyloučí
 • ucpání močových cest krevní sraženinou, nebo močovými konkrementy (ledvinové kameny)
Vylučovací soustava – nahrávka