Vznik gamet

PREFORMISMUS:

 • zastánce: Antony van Leeuwenhoek
 • v každé spermii je již celý budoucí jedinec
  • při oplození je vyživován z vajíčka z matčiny dělohy

EPIGENEZE

 • William Harvey
 • z vajíčka se vyvíjejí nejprve tkáně a potom celé orgány budoucího jedince

MEIÓZA

 • redukční dělení
 • dochází ke snížení počtu chromozomů (na polovinu)

jak vzniká zygota?

 • pohlavní rozmnožování (sexuální reprodukce) = dochází k oplodnění (fertilizace)
 • gameta: pohlavní buňka
 • splynutí gamet = zygota
 • zygota se dále dělí mitoticky a vytváří se zárodek: embryo
 • z embrya se dále tvoří plod (fetus)
 • diploidní počet: 2n (2 sady chromozomů = 46 ch.)
 • haploidní počet: n (1 sada chromozomů = 23 ch.)
 • zygota: 2n
 • gameta: n
 • gameta +  gameta = zygota  (n+n = 2n)

meióza se skládá ze 2 po sobě jdoucích mitóz

 1. meiotické dělení (heterotypické, redukční)
  • start: 2n buňka prošlá interfází
 • profáze
  • bivalenty (tetrády) – sdružený pár zdvojených homologních chromozomů pozorovatelný během meiotické profáze, útvar je vlastně tvořen čtyřmi komponenty, nazývá se též tetráda
  • mezi bivalenty docháze ke: CROSSING OVERU
   • vzájemná výměna části chromatid
   • kombinace alel genů
   • větší variabilita potomstva
 • metafáze
   • ekvatoriální rovina, připojuje se dělící vřeténko
 • anafáze
   • rozchod chromozomů
   • vlákna dělícího vřeténka: oddělují celé chromozomy z bivalentů
   • do nových jader: jeden z původního páru chromozomů
 • telofáze
   • stejná jak u mitózy: 2 nová dceřiná jádra (haploidní počet dvouchromatidových)
 1. meiotické dělení (homeotipické, ekvační)
  • mitóza
  • rozdělení 2 chromatidových chromozomů na jednochromatidové

z 1 mateřské diploidní buňky vznikají 4 dceřiné haploidní buňky

od každého rodiče dědíme 1 z homologických chromozomů

spermatogeneze: vznik spermií

 • začátek vznikání v pubertě (po celý život)
 • primární spermatocyt: buňka, ze které meiotickým dělením vzniknou 4 spermie
 • 1 meiotické dělení: primární spermatocyt na 2 sekundární spermatocyty
 • 2 meiotické dělení: 2 sekundární spermatocyty na 4 spermatidy
 • spermatidy se utvářejí na SPERMIE

oogeneze: vznik vajíčka a pólových tělísek

 • začátek oogeneze již před narozením
 • primární oocyt: buňka, ze které meiotickým dělením vznikne vajíčko a pólová tělíska
 • 1 meiotické dělení: není dokončené, v závěru se zastaví
 • vznik: sekundární oocyt a 1. pólové tělísko
 • 2 meiotické dělení: proběhne pouze když je vajíčko oplodněno
  • ze sekundárního oocytu: zralý oocyt a 2. pólové tělísko
  • pólové tělísko: někdy se začne dělit na 2
  • pokud nedojde k oplození: vajíčko zaniká pomocí menstruace

 

Vznik pohlavních buněk – video