Základní pojmy metabolismu

Základní pojmy metabolismu – video

METABOLISMUS – ZÁKLADNÍ PROJEV ŽIVOTA (látková přeměna)

 • přeměny chemických látek a energie
 • stálé vnitřní prostředí
 • soubor biochemických reakcí (metabolické dráhy)

Anabolismus

 • výstavba organismu
 • z jednoduchých, látky složité
 • energie se SPOTŘEBOVÁVÁ
 • nutný přísun energie
 • jednoduché cukry na škroby

Katabolismus

 • štěpení složitých látek
 • energie se UVOLŇUJE
 • např. bílkoviny na aminokyseliny

anabolismus a katabolismus jsou v dynamické rovnováze

 • molekuly se odbourávají a znovu vytvářejí
 • množství se nemění

JAK ZÍSKAT ENERGII?

 • přiměřený přísun potravy

oxidoredukční reakce

 • živiny se štěpí na konečné produkty
 • přenos elektronů
 • oxidovaná molekula = e- ztrácí
 • redukovaná molekula = e- dostává
 • cukry a tuky řadou biochemických reakcí na CO2 + H20
 • bílkoviny: močovina a jiné org. látky
 • štěpí mnoho chem. vazeb → uvolňuje hodně energie
 • využití: tepelná energie, nebo pro jiné biochemické procesy
  • energie uvolňuje: exergonická reakce
  • energii vyžaduje: endergonická reakce

štěpením makroergických vazeb

 • v ATP (adenosintrifosfát)
 • v mitochondriích
 • odštěpení 1 fosfátové skupiny z ATP → hodně energie (50 kJ/mol) další procesy (přitom ATP změna na ADP adenosindifosfát)
 • zdroj i přenašeč energie
Metabolismus (základní pojmy) – video