Žlázy – základní pojmy

Žlázy – nahrávka

Žláza (glandula)

 • jednotlivé buňky, popř. skupina buněk, orgán
 • základní funkce = produkce a vylučování (sekrece) látek

1) EXOKRINNÍ ŽLÁZY = žlázy s vnější sekrecí

 • odvozeny z epitelové tkáně
 • své produkty vylučují na povrch těla (potní žlázy), nebo do dutin vnitřních orgánů (žlázky ve stěnách trávicí trubice)
 • uzavřené váčky = přímo na místo působení
 • jiné opatřeny vývodem (duktem)
 • exokrinní část slinivky břišní (enzymy do tenkého střeva)

1) ENDOKRINNÍ ŽLÁZY = žlázy s vnitřní sekrecí

 • své produkty přímo do krevního řečiště (popř. do okolní tkáně)

Soustava endokrinní (soustava žláz s vnitřní sekrecí)

 • spolu s CNS řízení všech procesů v organizmu
 • látkové (humorální, chemické) řízení organismu
 • vzájemně napojený systém
 • různé části těla, různá anatomická a histologická stavba
 • hormony = působení endokrinní soustavy
  • především proteiny, peptidy, steroidy, deriváty aminokyselin
  • transport krví (chemičtí poslové)do místa, kde se vyvolá biochemická odpověď
  • humorální regulace = transport pomocí tělesné tekutiny
  • působení je pomalejší než nervový systém
  • cílové tkáně, orgány nemusí být spojeny s endokrinní žlázou

Jak probíhá buněčná signalizace

 • molekuly hormonů se váží na specifické proteiny (membrána, cytoplazma)
 • tyto proteiny = receptory
 • každý je specifický pro určitý hormon
 • po vazbě molekuly hormonu receptor předává signál dále do buňky – >tak, že indukuje další chemickou přeměnu, která spouští kaskádu dalších procesů
 • závěrečná fáze = aktivace některého genu, podle něj se začne syntetizovat příslušný proteinový produkt
 • proteiny mohou vyvolat např. dělení, nebo další diferenciace buňky
 • buněčná signalizace = proces přijetí signálu až k přijetí odpovědi

K ČEMU SLOUŽÍ HORMONY?

 • 200 hormonů
 • řídí metabolismus, hospodaření s vodou a ionty, srdeční činnost, růst těla rozmnožování
 • regulace metabolismu a množství vody a iontů = HOMEOSTÁZA
 • poruchy: defekty metabolismu, zrychlení (zpomalení) růstu, opoždění vývinu, postižení srdce a cév, problémy s reprodukcí
 • endokrinologie =lékařský obor, zabývající se léčbou chorob endokrinního systému

1) Regulační hormony

 • činnost srdce a endokrinních žláz
 • spouštěcí, tlumící a tropní hormony
 • produkované v hypotalamo-hypofyzárním sytému

2) Hormony s přímým účinkem na tkáně a orgány

 • inzulin (hormon pankreas)
 • tyroxin (hormon štítné žlázy)

3) Tkáňové hormony

 • produkovány jinými orgány, než endokrinními žlázami
 • velmi početná a různorodá skupina látek
 • výzkum
 • v blízkosti působení a vytváření
 • hormony s přímým účinkem
 • Gastrin – sekrece žaludečních šťáv (vylučován žaludeční sliznicí)
 • Renin – průsvit přívodní tepénky do glomerulu (ledviny)
 • Sekretin – pokles pH po vstupu kyselého žaludečního chymu (horní část tenkého střeva)
 • Erytropoetin – stimuluje tvorbu erytrocytů (ledviny)
Žláza (základní pojmy) – video